Tidningar i tabloidformat[redigera , redigera wikitext]. Sverige[redigera , redigera wikitext]. *Aftonbladet. *Arbetaren ...
Serier i tidningar (urval)[redigera , redigera wikitext]. *Le copyright och Les aventures du Copirit (text/bild), i Vaillant nr ... Under 1950-talet producerade han ett antal ganska traditionella humor- eller äventyrsserier för olika tidningar. Det var bland ...
Tidningar (utom gratistidningar)[redigera , redigera wikitext]. I Katalonien ges numera ut dagstidningar både på spanska och ... Under PP:s styre och via den spanska regeringens införda lagar[33] har katalanskans roll inom utbildning, i tidningar och på TV ... Nedan är några tidningar med delar av tidningens innehåll på katalanska: *Vallesana de Publicacions - Diari de Sabadell - ... Ovanstående tidningar är lösnummerförsålda eller prenumerade. Dessutom distribueras ett stort antal katalanskspråkiga ...
Tidningar[redigera , redigera wikitext]. *Fasil. *Komikas minialbum. *Kackerlacka. Webbtidningar[redigera , redigera wikitext] ...
Tidningar[redigera , redigera wikitext]. Dagens Nyheter och Expressen. I staden bedriver morgontidningarna Dagens Nyheter, ...
Från 2007 administrerar Bolagsverket Post- och inrikes tidningar.[46] För detta betalar Bolagsverket en årlig avgift (12 ... År 1791 övertog Svenska Akademien äganderätten till Post- och Inrikes tidningar för att finansiera arbetet med ordboken och ... Den löpande verksamheten finansieras via licensintäkter för utgivningsrätten för Post- och Inrikes Tidningar. ... Utgivningsrätt för Post- och inrikes tidningar[redigera , redigera wikitext]. ...
Tidningar[redigera , redigera wikitext]. Hamar Arbeiderblad ges ut sex dagar i veckan. Den kom ut första gången år 1925 och var ...
Tidningar med rörliga typer[redigera , redigera wikitext]. Tidningar med rörliga typer finns från början av 1600-talet. Den ... Världens största tidningar[redigera , redigera wikitext]. Här listas världens 10 största tidningar enligt World Association of ... Numera ges många tidningar även ut på internet som nättidningar och vissa tidningar finns som TV-magasin. ... Flera tidningar publicerades sedan i Amsterdam, som var centrum för mycket av världens handel. Dessa tidningar började övergå ...
Övriga tidningar[redigera , redigera wikitext]. *Hemslöjden, Kris, Kulturella perspektiv, Kvalitetsmagasinet, Norra ...
Tidningar[redigera , redigera wikitext]. *Narodna Volja från Blagoevgrad med text på makedonska och bulgariska.[3] ...
Bulletin · Kommuniké · Notis · Nyhet · Nyhetsvärdering · Tidningar · Tidskrifter · TV och Radio · Internet · Nyhetsbyrå ... Tidningar[redigera , redigera wikitext]. *Ledarskribent - har tidningens ägares uppdrag att (ofta osignerat) föra fram ... Parallellt växte tidningar fram som en "allmänhetens ombud", vid sidan om kommersiella och politiska intressen.[3] ... Ordet journalist är från 1690-talet, "den vars arbete är att skriva eller redigera offentliga tidskrifter eller tidningar", ...
Tidningar[redigera , redigera wikitext]. *Digitaliserade dagstidningar (Kungliga biblioteket). *http://chroniclingamerica.loc. ...
Det finns ett tiotal fornlämningar bevarade, varav tre är stora bronsåldershögar, bland andra "Lustigkulle". De övriga är stensättningar från järnåldern. Vidare märks ett depåfynd från bronsåldern och ett offerfynd från folkvandringstiden. Jönköping grundades troligen under Magnus Ladulås tid som handelsort och som en gränsort mot Danmark. Jönköping var Eriksgatans sydligaste punkt. Där sammanstrålade Lagastigen och Nissastigen. Den 18 maj 1284 fick staden sina första kända stadsprivilegier, avfattade på latin av Magnus Ladulås i ett på Alsnö i Mälaren dagtecknat dokument. Det är Sveriges äldsta bevarade privilegiebrev. Privilegierna bekräftades och förnyades bland annat 1288, 1338 och 1349 av Magnus Eriksson, 1417 av Erik av Pommern, av Karl Knutsson och av de tre Sturarna. Sten Sture den äldre avled i Jönköping 1503. Gustav Vasa utökade 1524 stadens stapelrätt.[6] Men redan den 21 december 1278 utfärdade Magnus Ladulås "in castro Junakøpung" (från ...
Lokala tidningar[redigera , redigera wikitext]. *Tranås Tidning. *Tranås-Posten. Sport[redigera , redigera wikitext]. *Tranås ...
Tidningar[redigera , redigera wikitext]. *Ženski list (Kvinnobladet, grundades av Zagorka 1925 och var den första tidningen i ...
Tidningar[redigera , redigera wikitext]. I Karlskoga finns två lokala morgontidningar: Karlskoga Tidning och Karlskoga-Kuriren ...
Tidningar. Dune: The Official Comic Book (1984). Marvel Comics Super Special #36: Dune (1985). Dune (1985). ... Tidningar[redigera , redigera wikitext]. I december 1984 publicerade Marvel Comics tidningen Dune: The Official Comic Book, ...
Tidningar[redigera , redigera wikitext]. Kōdansha är ett av de stora japanska serieförlagen. Bland annat ger man ut en stor ... Däremot drar sig Kōdanshas tidningar inte för att vid tillfälle publicera kontroverser med NHK-inblandning. Detta gäller bland ...
Strukturbildande och tidningar[redigera , redigera wikitext]. För att samordna och bygga upp ungdomsförbundets struktur ...
Tidningar[redigera , redigera wikitext]. Stadens största dagstidning är Stavanger Aftenblad som gavs ut för första gången år ... Andra tidningar som tidigare givits ut i staden är Stavanger Avis som gavs ut mellan åren 1888 och 1911, men var också ett namn ...
I tidningar och tidskrifter[redigera , redigera wikitext]. Ett flertal noveller av Mrożek finns publicerade i tidningar och ...
Tidningar. Epix (1984-92/93) · Pox (1984-93) · Tung Metall (1986-90) · Maxx (1986-87, 1990-91) · Elixir (1986-87) · Casablanca ... Schröders tidningar Elixir och Brök! var forum för nya svenska seriehumorister, och hos Medusa fick Joakim Lindengren en arena ... Pox kom senare under hösten 1984, Tung Metall och Elixir under 1986, och snart var antalet tidningar uppe i ett halvdussin. ... Horst Schröder friades i domstol i januari 1990[10] men drabbades därefter av en försäljningsvägran för hans tidningar hos ...
Olika tidningar har olika politisk inriktning. I svensk dagspress är liberala tidningar vanligast. Det är vanligt att ... Det är till exempel vanligt att liberala tidningar i Sverige i praktiken har vissa band till Liberalerna, även om de också ... tidningens politiska inriktning beskrivs som till exempel "liberal" (förkortat "lib"). Många tidningar lägger också till ordet ...
böcker = ,serier = Serietidningar ,tidningar = ,film = Filmer. ,tv = TV-serier/produktioner. ,animerade_serier = ,webbserier ...
Tidningar. N är ett signum i SAB. N Geografi[redigera , redigera wikitext]. *Na Europa: allmänt ...
Tidningar. Epix (1984-92/93) · Pox (1984-93) · Tung Metall (1986-90) · Maxx (1986-87, 1990-91) · Elixir (1986-87) · Casablanca ...
tidningar 羥 qún "grupp", "hjord" 馏 shǒu sånger, dikter musik 杢 shù buntar ...
tidningar. Norborg, Knut (1949). Göteborgs stift 1885-1949, Biografisk matrikel över stiftets prästerskap Svenska kvinnor i ...
Tidningar. Huvudartikel: Tidningar i Ukraina. Det som idag är Ukraina hade fram till 1820-talet endast tidningar utgivna på ... Arkitektur · Film · Konst · Köket · Litteratur · Musik · Scenkonst · Television · Tidningar · Byggnader‎ · Ukrainsk mytologi · ... I västra Ukraina startades efter 1830 flera olika tidskrifter och tidningar tryckta på ukrainska, inklusive dagstidningen Zorja ... Efter Ryska revolutionen 1905 tilläts tidningar på ukrainska återigen tryckas, vilket påverkade den nationella frigörelsen 1918 ...
Norrköping: Norrköpings tidningar. sid. 6. *. Renåker, Åke (1994-07-01). F 13 Bråvalla flygflottilj, 51 år i Norrköping. ... Norrköping: Norrköpings tidningar. *. Andersson, Lennart, red (2008). Svenska flygbaser. Flyghistorisk revy, 0345-3413 ; [ ... "De vill öppna ett museum på Bråvalla" (Norrköpings Tidningar). nt.se. http://www.nt.se/nyheter/norrkoping/de-vill-oppna-ett- ... Grentzelius, Jenny N (30 juni 2014). "Högtidlig minnesdag firades på Bråvalla". Norrköpings Tidningar. http://www.nt.se/nyheter ...