Minnes-T-celler består av två subtyper: centrala minnes-T-celler (TCM celler) och effektor-minnes-T-celler (TEM celler). Minnes ... Beroende på vilka cytokinsignaler som uppfattas, differentierar de till TH1, TH2, TH3, TH17, THF, eller en av andra ... celler kan vara antingen CD4+ eller CD8+. Regulatoriska T-celler (Treg-celler), tidigare känd som suppressor-T-celler, är av ... Denna grupp av T-celler är mycket ovanligare (5% av det totala antalet T-celler) än αβ T-celler, och förekommer främst i tarmen ...
En annan föreslagen teori är att det verkar genom att ändra proinflammatoriska T-celler (Th1) till Th2 vilka hämmar ...
Låga doser av cannabinoider kan stimulera ett Th2-svar, medan höga doser kan hämma Th2-svar och skifta till ett Th1-svar. ... Aktivering av THC ökar intracellulärt kalcium i HEK293-celler och dorsala rotganglier och hämmar M-ström. Men vid aktivering av ... De uttrycks av alla typer av neurala celler, inkluderande neuroner, astrocyter och oligodendrocyter. CB1 finns (precis som CB2 ... Makrofager, T-lymfocyter, och NK-celler tycks vara viktiga mål för de immunosuppressiva effekterna av THC. Cannabinoiders ...
TNF-alfa, tumörnekrosfaktor alfa eller TNF, är ett cytokin som finns i flera celler i immunsystemet, och som bland annat ... Sonnig Sue Whei Chiang, Th1/Th2 imbalance in schizophrenia: An immunological exploration of etiology, Dissertation Zum Erwerb ...
Sonnig Sue Whei Chiang, Th1/Th2 imbalance in schizophrenia: An immunological exploration of etiology, Dissertation Zum Erwerb ... Njure: JGA (Renin) · peritubulära celler (EPO) · Kalcitriol · Prostaglandin Hjärta: Natriuretiska peptider (ANP, BNP) ...
... utsöndras tillsammans med nervtillväxtfaktor från prolaktinceller, samt från laktotropa och laktosomatotropa celler i ... Th1/Th2 imbalance in schizophrenia: An immunological exploration of etiology, Dissertation Zum Erwerb des Doktorgrades der ...