Arten är mycket giftig och innehåller neurotoxinet tetrodotoxin. Som en följd av detta har den få fiender; de enda egentliga ...
Liksom sin släkting vårtskinnad salamander är den mycket giftig och innehåller neurotoxinet tetrodotoxin. (Den är dock inte ... som förefaller immun mot tetrodotoxin. Parningstiden äger rum under december till maj, och sker, som hos många groddjur, ofta i ...
Dessutom innehåller fiskarna toxinet tetrodotoxin, vilket är mycket giftigt för människor. Fisken har också flera andra namn ...
Giftet som fisken producerar ut kallas tetrodotoxin, ett av världens kraftigaste icke-proteinbaserade gifter. Sedan 1958 ...
Precis som de övriga arterna av släktet innehåller salamandern neurotoxinet tetrodotoxin, och har därför få fiender; den enda ...
"The Bacterial (Vibrio alginolyticus) Production of Tetrodotoxin in the Ribbon Worm Lineus longissimus-Just a False Positive?" ( ... Drugs 2016, 14(4), 63; doi:10.3390/md14040063 "The Bacterial (Vibrio alginolyticus) Production of Tetrodotoxin in the Ribbon ...
Fugu är ökänt för att innehålla nervgiftet tetrodotoxin och om fisken tillreds felaktigt kan detta gift finnas i maten. ^ " ...
... antibiotikumet tetracyklin och blåsfiskgiftet tetrodotoxin. Bland de ämnen han lyckades syntetisera fanns steroiderna ...
Efter attentatet i Kamrat Mördare där Bond förgiftades av Rosa Klebb med nervgiftet tetrodotoxin, lyckas en doktor som ...
... dinoflagellates tetrodotoxin - blåsfisk Läkemedel Medicin LD50 ^ Hodgson, Ernest (2010). A Textbook of Modern Toxicology. John ...
Offret förgiftades med en blandning av dödliga och lugnande mediciner och örter (tetrodotoxin - samma gift som i japansk ...
Blåsfisk och slemmaskar har visats innehålla både tetrodotoxin och Vibrio alginolyticus. Tetrodotoxin binder sig till vad som ... "Synthetic studies on tetrodotoxin and related compounds. IV. Stereospecific total syntheses of DL-tetrodotoxin". J. Am. Chem. ... som också bär på tetrodotoxin. På Haiti ingår tetrodotoxin i så kallade zombiedroger och därmed förekommer förgiftning i detta ... Även om tetrodotoxin upptäcktes i dessa fiskar och också finns i flera andra djurarter produceras det av vissa bakterier så som ...