Naftalener reduceras till tetrahydronaftalener. Estrar reduceras till alkoholer. Amider reduceras till aminer. Bensener ...