Teststickor för snabb analys av urinprov.. Urinprov används inom medicin för att ta reda på om en viss substans finns i kroppen ...
Typiskt behöver patienten utom själva mätaren också teststickor samt en lansettapparat. Finska mätarfabrikören Mendor har ...
Blodglukos kan mätas av patientens själv med teststickor(self monitoring of blood glucose, SMBG) eller via en subkutan sensor ( ...