Grundläggande termodynamik (tills. med O. Beckman, B. Kjöllerström, T. Sundström, 2005) Ingenjörens verktyg (2007) Teknikens ...
Kritisk punkt (termodynamik). ...
termodynamik statistisk mekanik. ...
... (termodynamik t.ex. patent US 6655327 B1) är en variant av amerikanen George Brayton termodynamiska delade cykel ( ...
1989 - Atmosfärens termodynamik 2. uppl. / bearb. av Harald Lejenäs ^ SMHI i Sveriges statskalender 1955 ^ SMHI i Sveriges ...
Strax före och strax efter kriget arbetade han med böckerna Atmosfärens termodynamik och Den geologiska forntidens klimat. Den ... 1911 presenterade Wegener Atmosfärens termodynamik. I denna beskrevs för första gången vad som senare kom att kallas ...
Termodynamik med kompressibel strömning Beckman, Olof; Kjöllerström Bengt, Sundström Tage (1991). Energilära: grundläggande ... termodynamik för högskolestudier (3. uppl.). Solna: Almqvist & Wiksell. Libris 8347474. ISBN 91-21-11741-1 Wall, Göran. "Vad är ...
För andra betydelser, se Kemisk termodynamik. Termokemi är den del av termodynamiken som behandlar värmeutbytet vid kemiska ...
"Termodynamik av snittet Termodynamikens nollte lag". Nationalencyklopedin. Bokförlaget Bra böcker AB, Höganäs. http://www.ne.se ... encyklopedi/l%C3%A5ng/termodynamik. Läst 6 mars 2016. ^ Olof Beckman. "Termodynamikens nollte huvudsats". Nationalencyklopedin ... http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/termodynamik/termodynamikens-grunder/termodynamikens-nollte-huvudsats. Läst ...
Beckman, Olof (2002). Energilära: grundläggande termodynamik (fjärde omarbetade upplagan). Stockholm: Liber. sid. 269. ISBN 978 ...
Kondepudi D. (2008). Introduction to Modern Thermodynamics, Wiley, Chichester, ISBN 978-0-470-01598-8. Termodynamik ...
Termodynamik[redigera , redigera wikitext]. I termodynamiken kan uttrycket användas för att uttrycka ett entropi-fenomen: ...
Termodynamik[redigera , redigera wikitext]. Energierna vid olika steg i en kemisk reaktion. Substraten behöver mycket energi ...
Termodynamik[redigera , redigera wikitext]. Inom termodynamiken är arbetet en processvariabel. Inom ett termodynamiskt system ...
Han sysslade med kristallfysik, termodynamik och elektrooptik. Hans främsta verk är Lehrbuch der Kristallphysik från 1910. Han ...
Termodynamik bygger på systemcentrerat synsätt på universum. Alla storheter, som exempelvis tryck eller mekaniskt arbete, i en ... En oundviklig egenskap hos alla termodynamiska system (se termodynamik) är att de, för sin funktion, måste genomströmmas av och ...
Huvudartikel: Termodynamik Termodynamik är ett område inom den teoretiska fysiken som behandlar de grundläggande fysiska ... Fysik, framförallt termodynamik, kärnfysik och relaterade ämnen. Kemi, framförallt inom områden som bränslen, förbränning, ...
Reversibel reaktion inom kemin Reversibel process inom termodynamik. ...
Ett annat exempel på en fenomenologisk teori är termodynamik. Eftersom fysiken i princip inte begränsar sig i fråga om vad den ... Därtill använder kemisten elektromagnetism och i synnerhet termodynamik. Det vore svårt att beskriva kemiska reaktioner med ... Kemin utnyttjar bland annat kvantmekanik och termodynamik i området fysikalisk kemi. Huvudartikel: Fysikens historia Det ...
De är idag ersatta av kemi och termodynamik. Denna vetenskapsrelaterade artikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa ...
Koppling till termodynamik[redigera , redigera wikitext]. Man kan från den storkanoniska ensemblem ta sig vidare till ...
Dieselmotor Tvåtaktsmotor Tändkulemotor Wankelmotor Stirlingmotor 4-taktsmaskin och termodynamik. ...
Van't Hoff belönades för sina insatser i kemisk termodynamik. Svenska Akademien utsåg poeten Sully Prudhomme till den första ...
Kritisk punkt (termodynamik) Denna optikrelaterade artikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra ...
Termodynamik och neoklassisk syntes[redigera , redigera wikitext]. Samuelson var den förste ekonomen att generalisera och ...
Denna artikel om termodynamik eller statistisk mekanik saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra ...
http://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?k. Denna artikel om termodynamik eller statistisk mekanik saknar väsentlig ...
Han har skrivit läroboken Teknisk termodynamik och modellering (1981) som har utkommit i flera upplagor. Peter Holmberg: ... von Schalien har forskat i metallkelaters termodynamik, kristallisatorer och bioreaktorer. ...