Många fandom-specifika varianter förekommer och ofta används speciell fandom-terminologi. Dessa använder ofta ord som beskriver ... Dessa kombinationer följer ofta systematiska fonologiska principer. ...
En heltäckande och utbyggbar terminologi kan bidra till detta, och utgör en viktig del av vårdens och omsorgens ... enligt principer för Description Logic. Exempel: begreppen bakterie, lunga och inflammation kan kopplas samman och bilda ... SNOMED (Systematized Nomenclature of Medicine), är ett system för systematisk representation av medicinsk terminologi som ...
Boken fastställer en grundläggande botanisk terminologi och består av strikta kompromisslösa principer uttryckta i korta ...
... ofta med hjälp av vetenskapliga och matematiska principer. Då teknikfokuset har tagit stor del i utvecklingen av nya produkter ... 2 Terminologi *2.1 Design och konstruktion. *2.2 Design och produktion. *2.3 Processdesign ... fotograf och möbelformgivare och använde samma principer som för sina abstrakta kompositioner till att skapa ett modernt ...
... -serien innehåller idag fyra standarder: ISO 9000: Beskriver principer och terminologi ISO 9001: Är en så kallad ...
... vilka i modern terminologi är kända som atomära och molekylära påståenden. en enkel utsaga är ett elementärt påstående sådant ... elever Theofrastos och Eudemos hade undersökt hypotetiska syllogismer men det var Krysippos som utvecklade dessa principer till ... öde formalistiskt system som huvudsakligen klädde Aristoteles logik i en ny terminologi. Det var inte förrän på 1900-talet, med ...
Enligt allmän terminologi är varje såpbubbla av rumtid ett universum, medan just vår rumtid också betecknas som universum, ... I andra berättelser utgår universum från grundläggande principer, såsom Brahman och Prakriti inom indisk filosofi eller yin och ... Enligt den nuvarande förståelsen består universum av tre principer rumtid, energiformer, däribland rörelsemängd och materia, ...
... som följer andra logiska principer än den västerländska vetenskapen. Liknande uppfattningar har använts för att framhäva den ... översätta dem till jämförande antropologisk terminologi? Är den antropologiska terminologin konstitutivt kulturellt innesluten ...
Detta innebär att förståelse mellan paradigmen är omöjlig på grund av att de grundar sig på olika begrepp och principer. Även ... Agnes Wold för en diskussion kring läkarspråkets terminologi. Lars Engwall talar om den internationalisering som håller på att ... En dominerande vetenskapsteori - ett paradigm - består av bestämda teorier och av en bestämd terminologi. Paradigmet överges ...
Ifall de straffar sig själv har de, på något plan, återfått sin självbild efter att de svikit sina egna principer.[4]. ... Terminologi[redigera , redigera wikitext]. Det saknas internationell konsensus om hur självskadebeteende ska klassificeras och ...
Ett politiskt parti kan verka med direkt representativa principer inom en representativ demokrati. Deras representanter röstar ... Ekonomisk demokrati i marxistisk terminologi står för en socialistisk fördelning av samhällets resurser och produktionsmedel, ... faller principer som ofta berör medborgares och människors, enligt demokratin, grundläggande rättigheter in, såsom exempelvis ... faller då principer som berör själva styrelsesättet in, såsom exempelvis rösträttsregler (rösträttsålder, medborgarskapkrav etc ...
... skriver en avhandling om grekisk logik och dess terminologi efter Aristoteles. Författar en inledning till den ... Maimonides skrev även ett antal trosartiklar i sin kommentar till Talmudtraktaten [Sanhedrin]. Den innehåller 13 principer som ...
... möjlighet att utöva principer baserade på moral, tro och religion och känna att man har ett syfte med livet Sexuell hälsa, ... "Medicinsk terminologi". Hälsa formulerades också då i normativa termer som "kroppens normala tillstånd när den (och dess organ ...
Principer och lagar inom ett vetenskapligt ämne anses enbart vara en konsekvens av principer inom ämnen som betraktas som mer ... och de använder ofta en egen typ av terminologi och nomenklatur. Dessa områden representeras ofta av en eller flera ... Hypoteser kan formuleras med hjälp av principer som Ochams rakkniv, och formuleras för att passa väl ihop med redan accepterade ... Inga holistiska eller mystiska principer tillkommer i egentlig mening på högre nivå. Emellertid möjliggör emergens att ett ...
Terminologi[redigera , redigera wikitext]. I vardagligt tal används även begrepp som kvinnomisshandel, mäns våld mot kvinnor ... modell och generella bedömningskriterier för screening vilka i sin tur bygger på Världshälsoorganisationens principer för ...
Terminologi[redigera , redigera wikitext]. En illustration av olika kladistiska begrepp. Den gula gruppen (Sauropsida) är ... baserade på evolutionära principer. ... Inom kladistiken används följande terminologi: *En klad utgörs ...
Maktdelningens principerRedigera. I Montesquieus efterföljd delas traditionellt statsmaktens fält i tre delar: den ... men vad Montesquieu gjorde var att ge fenomenet en vetenskaplig teori med tillhörande terminologi samt förklara varför ... och att dessa båda principer är kompatibla eftersom folket delegerar sin makt genom representativ demokrati.[3] Att ...
för teoretisk fysik KTH, bl.a. Fysikaliska principer (1987), Basic skills in physics and engineering - a guide to critical ... i SIS/SEK tekniska kommittéer för enheter och terminologi Ledamot i Nämnden för Sällskapet Idun 2003-2017 Problemförfattare i ...
Han föreslog därför en folkvald andra kammare och att första kammaren skulle omorganiseras utifrån korporativa principer. ... efter en fast vetenskaplig begreppsbildning och terminologi" är ett mönster för vetenskaplighet. I denna positiva bild ...
Inom kladistiken används följande terminologi: En klad utgörs av en förfader och alla arter som är ättlingar till denna art. En ... baserade på evolutionära principer. Den metodik som kladistiken använder går ut på att identifiera klader, grupper av ...
... och benämna sin stat republik i stället för att använda en monarkiorienterad terminologi, vilket ofta anses vara fallet med ... betonar att republiken kännetecknas av autonomi och rättsstatens principer. I äldre tider var oligarki en definition av ett ...
... men vad Montesquieu gjorde var att ge fenomenet en vetenskaplig teori med tillhörande terminologi samt förklara varför ... och att dessa båda principer är kompatibla eftersom folket delegerar sin makt genom representativ demokrati. Att parlamentarism ...
Med biologisk terminologi, som cell och metabolism, beskrev Tange en ny stad med 10 miljoner invånare, spänd över Tokyobukten. ... Dock inte i ordets ursprungliga betydelse, utan i en mer abstrakt betydelse och en återgång till mer underliggande principer ... Men trots att man på många punkter motsatte sig tidigare modernistiska principer fascinerades man av Le Corbusiers ... vilket innebar att det inom flera konstinriktningar fanns efterfrågan på nya principer. I och med detta förlorade ...
Betydelsen lydnad används också i muslimsk terminologi. Ordet islām i infinitivform förekommer åtta gånger i Koranen. I Koranen ... Koranen berör moralisk rådgivning snarare än instruktioner om lagar och ses som "källskriften för islamiska principer och ...
Flera stora religioner innehåller idéer om samhället som anses vara kompatibla med socialistiska principer och därför har ... Huvudartikel: Marxism Termen "socialism" används också inom marxistisk terminologi som namnet på det samhällsstadium som ...
Enligt Mills terminologi kan man säga, att den upplysta allmänheten har förvandlats till en lättmanipulerad massa. För att ... Coincidence (Sammanträffande). Olika strukturella principer eller utvecklingar i olika institutionella system producerar ... om ett samhälle styrs enligt demokratiska principer eller om det i själva verket i varierande grad är en hägring. Är vi då ...
Liknande principer kan även gälla för Vibrio cholerae (kolerabakterien) och andra, ofta fatala, enteriska patogener som orsakar ... Detta är i praktiken inget problem vad gäller terminologi, termerna är användbara i speciella sammanhang och värdelösa om de ... eftersom sådana studier ofta inte behöver använda samma terminologi. Det viktiga är att det i varje sammanhang klart framgår ...
Terminologi om stammarRedigera. I många vetenskapliga verk används ia‑stammar som beteckning på den grupp ord, som i denna ... Offentlig polemik skedde mellan företrädare för olika principer.[39] En åsiktsriktning menade att ord skulle ha en form som ...
... principer och kriterier; något som visar att sannolikhetsteorin och statistikteorin är tätt förknippade.[24] ... Notation och terminologi[redigera , redigera wikitext]. .mw-parser-output table.ambox{margin:0 10%;border-collapse:collapse; ... principer, kriterier, m.m. för att diskutera data från slumpmässiga fenomen eller data från experiment och observationer från ...
TerminologiRedigera. I vardagligt tal används även begrepp som kvinnomisshandel, mäns våld mot kvinnor och partnervåld. Våld i ... modell och generella bedömningskriterier för screening vilka i sin tur bygger på Världshälsoorganisationens principer för ... 1 Terminologi *1.1 Skillnader mellan hedersvåld och våld i nära relationer *1.1.1 I svensk lag ...
Terminologi[redigera , redigera wikitext]. Det vore värdefullt med synpunkter i Kategoridiskussion:Hellenister. Tostarpadius ( ... Är det inskrivet i någon riktlinje? Det finns ju gott om principer lite varstans som vi inte har så det behöver inte betyda ...
TerminologiRedigera. En illustration av olika kladistiska begrepp. Den gula gruppen (Sauropsida) är monofyletisk, den blå ... baserade på evolutionära principer. ... Inom kladistiken används följande terminologi: *En klad utgörs ...
Betydelsen lydnad används också i muslimsk terminologi. Ordet islām i infinitivform förekommer åtta gånger i Koranen.[9] I ... Koranen berör moralisk rådgivning snarare än instruktioner om lagar och ses som "källskriften för islamiska principer och ...
Ett vetenskapligt namn är ett namn som följer internationellt överenskomna principer och som används för att skapa en ...
Flera stora religioner innehåller idéer om samhället som anses vara kompatibla med socialistiska principer och därför har ... Termen "socialism" används också inom marxistisk terminologi som namnet på det samhällsstadium som efterträder kapitalismen - ...
Principer och lagar inom ett vetenskapligt ämne anses enbart vara en konsekvens av principer inom ämnen som betraktas som mer ... och de använder ofta en egen typ av terminologi och nomenklatur. Dessa områden representeras ofta av en eller flera ... Hypoteser kan formuleras med hjälp av principer som Ochams rakkniv, och formuleras för att passa väl ihop med redan accepterade ... Inga holistiska eller mystiska principer tillkommer i egentlig mening på högre nivå. Emellertid möjliggör emergens att ett ...
Enligt allmän terminologi är varje såpbubbla av rumtid ett universum, medan just vår rumtid också betecknas som universum, ... I andra berättelser utgår universum från grundläggande principer, såsom Brahman och Prakriti inom indisk filosofi eller yin och ... Enligt den nuvarande förståelsen består universum av tre principer rumtid, energiformer, däribland rörelsemängd och materia, ...
Artiklar kan innehålla terminologi som forskaren försöker lansera, men som aldrig blir etablerad, eller som senare ersätts av ... under förutsättning att de följer de grundläggande principer som även råder för traditionella tryckta medier, etermedier och ... Ny kurslitteratur kan visa aktuell terminologi och gällande konsensus.. Nybörjarlitteratur kan innehålla förenklingar. ... annan terminologi. Forskningspublikationer kan innehålla svårbegripligt fackspråk och tekniska detaljer som inte passar i en ...
Ett politiskt parti kan verka med direkt representativa principer inom en representativ demokrati. Deras representanter röstar ... Ekonomisk demokrati i marxistisk terminologi står för en socialistisk fördelning av samhällets resurser och produktionsmedel, ... faller principer som ofta berör medborgares och människors, enligt demokratin, grundläggande rättigheter in, såsom exempelvis ... faller då principer som berör själva styrelsesättet in, såsom exempelvis rösträttsregler (rösträttsålder, medborgarskapkrav etc ...
Terminologi. Cargokultsvetenskap · Charlatan · Förlegade vetenskapliga teorier · Kvacksalveri · Lurendrejeri · Marginalteori ( ... Scientologin beskrivs av sina anhängare som ett urval av principer och metoder som används för att hantera livsproblem och ...
Enligt Mills terminologi kan man säga, att den upplysta allmänheten har förvandlats till en lättmanipulerad massa. För att ... Coincidence (Sammanträffande). Olika strukturella principer eller utvecklingar i olika institutionella system producerar ... om ett samhälle styrs enligt demokratiska principer eller om det i själva verket i varierande grad är en hägring. Är vi då ...
... skapa en slovensk terminologi för olika specialområden osv. Dåtidens Österrike uppmuntrade till grundandet av sådana bolag, ... överhöghet och uppbyggt på demokratiska principer. Majdeklarationen stötte dock på döva öron i monarkins topp, varken kejsaren ...