Psykisk ekvivalens handlar om att inre verklighet likställs med den yttre. I låtsas-läge är istället den yttre verkligheten ... då teorin uppstått under arbetet att ta fram en terapeutisk metod för diagnosen. Teorin går ut på att alla ibland tappar ... Dessa 3 lägen är: Teleologisk hållning Psykisk ekvivalens Låtsas-läge Vid teleologisk hållning upplevs erfarenheter endast ...