Liksvävande temperatur[redigera , redigera wikitext]. I liksvävande temperatur definieras alla intervall utifrån den ...
Liksvävande temperatur[redigera , redigera wikitext]. I liksvävande temperatur utgår alla intervall från den liksvävande ...
Temperatur (K) Färg Massa (M☉) Radie (R☉) Luminositet (L☉) Absorptionslinjer Exempelstjärna O 28 000 - 50 000. Ljusblå. 16 - ... Temperatur[redigera , redigera wikitext]. Yttemperaturen hos en huvudseriestjärna bestäms av hur hastigt energi frigörs i ... Denna ytaktivitet skapar stjärnfläckar som är regioner med starka magnetiska fält och lägre temperatur än normalt. Loopar i ... Mindre stjärnor som solen har yttemperaturer på ett par tusen grader medan röda jättar har en relativt låg temperatur på ...
Stämning och temperatur[redigera , redigera wikitext]. Huvudartikel: Stämning (musik). Musikaliska element[redigera , redigera ...
Temperatur[rediger , rediger kilde]. Ved lav temperatur går reaksjonen sakte. Hastigheten på reaksjonen øker med temperaturen. ... Et enzym virker optimalt ved en bestemt temperatur. Temperatur høyere enn optimumstemperaturen vil føre til denautering ( ... Dette fordi molekylene som deltar i reaksjonen har større bevegelsesenergi ved høy temperatur, og dermed også større potensiell ... Ved temperatur over 60 °C denauteres enzymene og har da ingen virkning. ...
Temperatur. Centrum (modellberäknad). 1,57 × 107 K [2]. Fotosfären 5 778 K [2]. Koronan ≈ 5 × 106 K. ... Ljus och temperatur[redigera , redigera wikitext]. Merparten av solens massa, ungefär 73,46 procent, består av väte (H). Den ... Efter att ha gjort slut på helium kommer solen, till skillnad från större stjärnor, inte upp i sådan temperatur att den kan ... Solens spektrum approximeras väl av en svartkroppsstrålare med en temperatur på cirka 6 000 °C. ...
proportionell mot gasens temperatur T ⟨. E. k. ⟩. =. 3. 2. k. B. T. {\displaystyle \langle E_{k}\rangle ={\frac {3}{2}}k_{B}T} ... Temperatur[redigera , redigera wikitext]. Ekvationen här ovan talar om att produkten av tryck och volym per mol är ... Verklig gas närmar sig det ideala stadiet vid låg densitet och hög temperatur. ...
Värmeflödet är från en högre temperatur till en lägre temperatur. Vid lika temperatur är föremål i termisk jämvikt, se ... Den här artikeln handlar om den fysikaliska storheten temperatur. För temperatur i fråga om tonhöjder i musik, se Temperering. ... Temperatur definieras som förändringen i inre energi av entropin 1. T. =. (. ∂. S. ∂. E. ). V. ,. N. {\displaystyle {1 \over T ... Värme flödar från ett system med hög temperatur till ett system med låg temperatur till dess att systemet som avger värme inte ...
om ett kemiskt system, där jämvikt råder, påverkas av en förändring i koncentration, temperatur eller totaltryck, kommer ... Temperatur[redigera , redigera wikitext]. Reaktionen mellan kvävgas och vätgas som producerar ammoniak, är en reversibel ... Det är känt att gaser med samma temperatur och tryck kommer att ha samma volym. Detta kan användas för att förutse förändringen ... Med andra ord: En kemisk jämvikt drivs åt det håll där förändringen i tryck, temperatur eller koncentration motverkas som mest ...
Habitat och temperatur[redigera , redigera wikitext]. Uppgifter om klimatet erhölls genom att undersöka pollen och djurben.[20] ... s förmåga att kunna bevaras under lång tid vid låg temperatur.[2] Analysen pekar på att moderna människor, neandertalare och ...
... än solen vid en effektiv temperatur på ca 25 000[3] K. ...
Temperatur. 5,260-5,780[3] K[3] K. Metallicitet. 0,16[11]. Vinkelhastighet. 19[12]. ...
När kärnan nådde en temperatur och täthet där helium kunde börja genomgå fusion kontrakterade stjärnan och blev vad som kallas ...
Temperatur. ~44 K. Absolut magnitud (H). 5,7. Hitta fler artiklar om astronomi med Astronomiportalen ...
Temperatur. 4337[7] K. Metallicitet. -0,04. Ålder. 20,0±4,5 x 109 år. ...
Temperatur. ~51 K. Skenbar magnitud. +21,49 [3]. Hitta fler artiklar om astronomi med Astronomiportalen ...
... än solen från dess fotosfär vid en effektiv temperatur på ca 3 800 K.[8] En alternativ tolkning av gjorda observationer, under ...
Temperatur. ~42.5 K. Skenbar magnitud. +18.7. Absolut magnitud (H). −1,24 ± 0.01. ...
Temperatur. ~158 K. Spektraltyp. S. Absolut magnitud (H). 9,94. Hitta fler artiklar om astronomi med Astronomiportalen ...
Temperatur. ~170-200 K [1]. Hitta fler artiklar om astronomi med Astronomiportalen ...
Temperatur. 2000-3500 K. Andra beteckningar. GC 472, IDS 00187+3802 A, SKY# 676, BUP 7A, GCRV 214, IRAS 00213+3817, TYC 2783- ...
Den utsänder från sin yttre atmosfär 12,6 gånger mer energi än solen vid en effektiv temperatur på cirka 5 534 K.[3] Fi ...
... än solen vid en effektiv temperatur på ca 4 740[3] K. ...
Temperatur. 21820±2160 K. Metallicitet. 0,04. Vinkelhastighet. 16. Ålder. 16-20 x 106 år. ...
Den utsänder från dess fotosfär ca 229[7] gånger mera energi än solen vid en effektiv temperatur på ca 5 090[3] K. ...
Temperatur. .. °C. Referenser[redigera , redigera wikitext]. *^ [a b] "Women's Discus Thow" (på engelska). Arkiverad från ...
Den utsänder från dess fotosfär ca 10 700[7] gånger mera energi än solen vid en effektiv temperatur av ca 7 00[3] K. ...
Temperatur. 6575[2] K. Andra beteckningar. GSC 00287-01009[4], 2MASS J12100341+0548252[4], HD 105702[4], HIP 59309[4], HR 4629[ ...
... än solen vid en effektiv temperatur på ca 9 460[6] K. ...
Temperatur. ≈ 64 K[a]. Hitta fler artiklar om astronomi med Astronomiportalen. Desdemona är en inre måne till Uranus. Den ...