En mängd olika antenner för bland annat telemetri. Spånga Rundradiostation som den såg ut 1955. Rhendalmasten, ersättaren till ... I vindsplanet fanns utrustning för telemetri samt utrustning för en flygfyr avsedd för närliggande Bromma flygplats. Själva ...
Satellitens antennsystem utvecklades av Ericsson; skrov och telemetri-/telekommandosystem utvecklades av Saab Scania. ...
Telemetri E-transaktion Denna datorrelaterade artikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan ...
Fjärrstyrning och övervakning hos ett SCADA-system kallas ofta telemetri. Vissa företag vill att SCADA-datan ska överföras inom ...
RFID-taggar är små, billiga transpondrar som kan användas för telemetri och lagerhållning. Racon är en transponder installerad ...
... -7: System för spåring, telemetri och ledningssystem Projekt 921-7 alt. Projekt 921-8: System för landningsplatsen. ...
En intressant del att lyssna på är telemetri från satelliterna vilket innebär data från dess system. Det har fram till början ...
Kommando upplänk: 300 kbps Telemetri/data nerlänk: 300 Mbit/s standard, feltoleranta S-band telemetri och videosändare. ^ [a b ...
Gällande praxis i Storbritannien innebär att man följer upp en kliniskt uppmätt enstaka förhöjning med telemetri. Uppföljningen ...
Här kan man nyttjas av fjärrbrytarkoppling, telemetri (vilket visar spänning, ström, effektförbrukning och så vidare) samt ...
RTU:ens uppgift är att avläsa (telemetri) en enhet, till exempel en temperatursensor ute i en fysisk process/fält, och skicka ... RTU:er skiljer sig från programmerbara styrsystem (PLC:er) då RTU:er är lämpligare för avlägsnare telemetri, där trådlös ... Telemetri IED SCADA Kraftsystemautomation ^ "Termpost: RTU". Rikstermbanken. 4 augusti 2017. http://www.rikstermbanken.se/ ...
... väderprognoser och telemetri. De kan då bland annat lägga upp och ändra förarnas strategi, samt bestämma när de ska komma in i ...
Övervakning och styrning skedde från en markstation vid Rymdbolagets kontor i Solna, och mottagna instrumentdata och telemetri ...
... telemetri samt radio- och satellitnavigering. En äldre definition finns inom studiet av infrakommunicerande system innan ...
... telemetri och övervakning av infrastrukturella nät för vattenförsörjning, elnät eller fjärrvärmenät. Introduktion till ...
Kommunikationen mellan basstation och rover sker via radiolänk, telemetri eller mobilt internet, I RTK nyttjas satelliternas ...
... eller indirekt med telemetri, det vill säga att en ultraljudssändare fästs på hajen, som sedan avlyssnas från en båt. På senare ...
... förarlös landning av flygplan Mobiltelefoni Mätteknik inkl telemetri Plastsvetsning Positionsbestämning (GLONASS, GPS), PAR ...
... detta visade sig i efterhand bero på att han inte hade någon telemetri och att hans ingenjörer därmed inte kunde ändra ...
... (av grekiskans 'tele' och 'metros') betyder egentligen fjärrmätning. Telemetri är trådlös överföring av mätdata från ... Telemetri i Nationalencyklopedins nätupplaga Radiomodem Telemetri på Post- och telestyrelsen (PTS). ... Sådan telemetri finns på grund av att det av praktiska skäl inte går att ha ledningar mellan mätdatainsamlingen och mätobjektet ... "Telemetri , pacemaker-info.se" (på sv). pacemaker-info.se. http://pacemaker-info.se/sida/telemetri. Läst 21 april 2017. ...
... telemetri samt radio- och satellitnavigering. ...