Tegmentum (lat. tegmentum mesencephali) övergår dorsalt i tectum, och ventralt i hjärnskänklarna. Den är alltså den mittersta ... ett område som förlöper längs hela mitthjärnan och utgör avgränsning mellan hjärnskänklarna och tegmentum mesencephali. Ur ett ... Tegmentum betyder 'täcke' eller 'tak' på latin, och hela namnet syftar alltså på "täcket" över mitthjärnan. Detta område ... Den utgörs anatomiskt av tectum (fyrhögsplattan), tegmentum samt hjärnskänklarna (crus cerebri), som är nervbanor som kopplar ...
... , tegmentum mesencephali, eller Ventral Tegmental Area, VTA, är ett område i tegmentum (hjärnstamstaket ...