Tarmlymfa på Svensk MESH. Denna växtartikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan.. ...
Kylös ascites innebär att tarmlymfa finns i bukhinnehålan, och kan förekomma med eller utan infektion. Ultraljud av buk kan ...
I några sällsynta, obehandlade fall kan patienten få kylös ascites, tarmlymfa i bukhinnehålan, som får buken att svälla upp. I ...