Tantal. 73. 180,9479. 16,68. 2996. 5425. 1802. Ekeberg Tb. Terbium. 65. 158,92534. 8,25. 1360. 3041. 1843. Mosander ...
Mikrolit utgör malm för utvinning av tantal. Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga ... som innehåller tantal. Mineralet beskrevs första gången 1835 på Utö i Stockholms skärgård. Ordet, som kommer från grekiska ...
Man trodde länge att ämnet var identiskt med tantal. Heinrich Rose visade 1844 att så inte var fallet och gav det namnet ... Namnet niob kommer av Niobe, Tantalus dotter i den antika grekiska mytologin, och gavs på grund av ämnets likhet med tantal. ... En columbitrik malm är coltan (columbit-tantalit), där columbiten bildat en fast lösning med det likartade tantal-rika ...
... är en av de viktigaste källorna för grundämnet tantal. En stor del av förbrukningen av tantal går till kondensatorer ... Den första bygger på att man överför niob och tantal till klorid-form (NbCl5 respektive TaCl5) varefter de skiljs och upprenas ... Mineralet kan beskrivas med formeln (Fe,Mn)(Nb,Ta)2O2 där tantal dominerar över niob i tantalit. Proportionerna mellan järn- ... Tantal bildar kaliumfluorotantalat (K2TaF7) som kristalliseras ut medan niob bildar ett oxifluoroniobat med högre löslighet som ...
... en malm som bland annat innehåller de ovanliga grundämnena niob och tantal. Mineral som innehåller koncentrationer av tantal ... där malmen används för att utvinna tantal som sedan 1960-talet använts i högkvalitativa elektrolytkondensatorer. Sådana används ...
Dessa ämnen innehåller 40-70 % niob, järn samt låga halter av tantal. Niobjärn och ferroniob framställs genom aluminotermisk ...
Naturtillgångar: kol, titan, naturgas, vattenkraft, tantal, grafit. Moçambique ligger i den tropiska klimatzonen. Kustområdet ...
Möjliga fynd av tantal och niob bidrog till intresset. Provborrningarna stoppades emellertid senare under 2013, dels för att ...
Det fanns också volfram, tantal och urangruvor i närheten. De flesta gruvor i Yellowknife-området ligger inom KAM Group, en del ...
Tantal (efter den grekiska mytologiska figuren Tantalus ) Ytterby är den plats i världen som har flest grundämnen uppkallat ... periodicvideos.com Upptäcktshistoria och etymologi för elementen från Ytterby Upptäckten av Tantal Resarö gruva. ...
Det går också att framställa butadien genom att låta etanol (C2H5OH) och acetaldehyd (C2H4O) reagera med tantal som katalysator ...
De andra trådmaterialen som osmium, tantal och kol är inte lika beständiga vid höga temperaturer nära smältpunkten som volfram ...
Den första bygger på att man överför niob och tantal till klorid-form (NbCl5 respektive TaCl5) varefter de skiljs och upprenas ... Mineralet kan beskrivas med formeln (Fe,Mn)(Nb,Ta)2O2 där niob dominerar över tantal i columbit. Proportionerna mellan järn- ... Tantal bildar kaliumfluorotantalat (K2TaF7) som kristalliseras ut medan niob bildar ett oxifluoroniobat med högre löslighet som ... även en varierande mängd av grundämnet tantal. Dessa två grundämnen är mycket lika och därmed svåra att separera. De kan dock ...
Vissa radioaktiva isotopers halveringstider som tantal-180m är på 1 Pa. Ea - exaannum är en triljon (1018) år. Vissa ...
De fasta lösningarnas ytterligheter med avseende på tantal respektive niob är tantalit ((Fe,Mn)Ta2O6) och columbit ((Fe,Mn) ... Blandningen innehåller således de båda grundämnena niob och tantal i varierande mängder. ... där malmen används för att utvinna tantal. Coltanbrytning i känsliga biotoper leder också till omfattande miljöförstöring och ...
16 januari - Anders Gustaf Ekeberg (död 1813), svensk kemist och upptäckare av tantal. 22 juni - Wilhelm von Humboldt (död 1835 ...
... var en svensk kemist som 1802 upptäckte grundämnet tantal. Anders Gustaf Ekeberg var son till skeppsbyggmästaren Joseph Eric ...
Mineralet är rombiskt kristalliserande och innehåller titan, niob, tantal, yttrium, erbium, cerium, lantan, praseodym, neodym, ...
Glödtråden måste tåla hög temperatur och tillverkas av osmium, tantal, kol eller volfram, varav det sistnämnda är det ...
Tantal (efter den grekiska mytologiska figuren Tantalus ) i hela världen är Ytterby den enskilt enda plats där flest grundämnen ...
... för tantal) samt guldmalm, som extraheras från östra Kongo, och får passera genom en rad mellanhänder innan de köps av främst ...
... tantal, tenn, titan, torium, uran, vanadin, vismut, volfram, yttrium, zink och zirkonium, alunskiffer, andalusit, apatit, ...
Tantal Titan Zirkonium En del plaster är hållfasta mot litiumkarbonat, exempelvis bisfenol A-fumarat-polyester (men inte ...
Den mineral som är mest eftertraktad och vars efterfrågan har ökat de senaste åren är Tantal, som bland annat återfinns i våra ... Företagen som vi kommer i kontakt med kan använda tantal från Kongo, men de påpekar att de inte kan kontrollera var det kommer ...
... kallas gruppen av grundämnen i periodiska systemet som omfattar följande ämnen: Vanadin Niob Tantal Dubnium ...
Metallen kopplas som anod (pluspol). Några metaller som kan anodiseras är aluminium men även hafnium, magnesium, niob, tantal, ... niob eller tantal bygger på principen att metallen får vara anod så att metallytans oxidskikt förstärks till ett elektriskt ...
... kromkarbid niobkarbid tantalkarbid titankarbid vanadinkarbid Tantal- och niobkarbid ökar värmebeständigheten. Tillverkningen av ...
Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Kategori:Tantal&oldid=21213395" ...
... , eller brun yttroantalit, är ett mineral som är rikt på de sällsynta grundämnena niob, tantal, yttrium, erbium och ...
... är ett mineral som innehåller bland annat grundämnena skandium, titan, yttrium, niob, cerium, erbium, tantal, torium ...