En tandvårdsförsäkring är en försäkring eller försäkringsliknande förmån till stöd för den som drabbats av sjukdom eller ohälsa ...
Tandvårdsförsäkring införs i Sverige. Stockholms stads hembiträdesskola grundas. Det svenska Allmänna valmansförbundet byter ...
Allmän tandvårdsförsäkring lagstiftas i Sverige. Rättigheten till svenskundervisning för anställda invandrare på betald ...
En allmän tandvårdsförsäkring infördes i Sverige 1974. Syftet var att göra tandvård ekonomiskt tillgänglig för hela ...
Det kan gälla pensionsförsäkringar, efterlevandeskydd, sjukförsäkringar, olycksfallsförsäkring och tandvårdsförsäkring. ...
Ett exempel är om en individ tecknat en tandvårdsförsäkring och därefter låter bli att sköta sina tänder lika noggrant som ...
... öppna sjukvården 1973 Beslut om allmän tandvårdsförsäkring och utbyggd folktandvård Beslut om allmän förskola för alla ...