... leder fram till en tandläkarexamen. EU har tagit fram regler som ett minimikrav för att en utbildning ska ...
För de som påbörjade svensk tandläkarutbildning före 2007 är den engelska examenstiteln D.D.S (University Degree of Dental ... se tandläkarutbildning. Se även: Tandvård i Sverige § Utbildning Sedan 1797 har det varit ett krav med examen för att få utöva ...
Tandläkarhögskolan (THS) var fram till 1964 en självständig högskola i Stockholm för tandläkarutbildning. Den infogades ...
... i Malmö Tandläkarhögskolan i Stockholm Tandläkarhögskolan i Umeå Tandläkarutbildning (Förgreningssidor). ...
... utfärdas av Socialstyrelsen till person som med godkänt resultat genomgått tandläkarutbildning vid ...
1947 fick de båda även besvara kommitténs fråga om Umeås lämplighet för en ny tandläkarutbildning, vilket de givetvis besvarade ... behovet av tandläkarutbildning och uppbyggnad av en medicinsk fakultet. Ord i rättan tid, med tanke på att regeringen i juni ... som var landets enda tandläkarutbildning. Hon tog examen 1934 och gifte sig två år senare med latinlektorn Nils Eriksson (1907- ... inklusive tandvård och viss tandläkarutbildning. Makarna Brynolf-Eriksson fortsatte att engagera sig i upprop och insamlingar ...
Således är den totala kostnaden per studieplats i läkar- och tandläkarutbildning högre än vad som framgår i tabellen. Jämför ...
Motionen avslogs, och samma öde mötte 1947 års förslag att förlägga ett rikssjukhus med tillhörande tandläkarutbildning till ...
... som fick tandläkarutbildning 1956. Mellannorrland fick vänta till 1970-talet med utbildning på högskolenivå, i samband med att ...
Efter en tid av mycket sökande, ströjobb, depressionsproblem och med siktet inställt på en tandläkarutbildning blev hon 2010 ...
... års utredning rörande tandläkarutbildning, ledamot i 1946 års kommitté för sjuksköterskeutbildning, sakkunnig i 1954 års ...
1947 års riksdagsmotion om att förlägga ett rikssjukhus med tillhörande tandläkarutbildning till Umeå avslogs, men 1956 fick ...
... , ursprungligen Tandläkarinstitutet i Umeå, var en högskola för tandläkarutbildning i Umeå som ...
Fördjupning: Tandläkare § Sverige En femårig tandläkarutbildning ges vid fyra svenska universitet: Tandvårdshögskolan vid ...