Både tandläkare och tandläkarstuderande kan vara medlemmar i Sveriges Tandläkarförbund. Förbundet är medlem i SACO, Council of ...
Efter detta samlas alla finskspråkiga studenter vid Aura ås strand, där statyn Liljan får studentmössa av tandläkarstuderande. ...
För tandläkarstuderande innebär preklin den del av utbildning som studenten ges möjlighet att öva upp motoriken och bekanta sig ...