Tandhygienister får diagnostisera karies och parodontit. Arbetsuppgifterna omfattar även att tillse bästa möjliga förhållanden ...
Inom Praktikertjänst Tandvård finns cirka 1 100 verksamhetsansvariga tandläkare, tandtekniker och tandhygienister. Omsättningen ...
Tandhygienister och sjuksköterskor kan enbart rekvirera medicin (främst bedövningsmedel) till egen praktik. Läkares (och ... Tandhygienists förskrivningsrätt Tandhygienister får endast förskriva vissa nikotinläkemedel samt receptfria värktabletter och ... I Danmark innefattar förskrivningsrätt läkare, tandläkare och veterinärer, samt i viss mån sjuksköterskor, tandhygienister och ...
... är en fackförening för svenska tandhygienister, och tillhör SACO:s tjänstemannaförbund SRAT. ...
Förebyggande åtgärder, diagnos samt behandling av tandsjukdomar utförs av tandläkare och tandhygienister samt olika ...
Det kan vara barnmorskor, sjuksköterskor, förskollärare, barnskötare, socialsekreterare, tandhygienister, läkare och psykologer ...
... är ett coverband bestående av studenter inom Odontologiska fakulteten (blivande tandläkare, tandhygienister och ...
År 1968 började han att i samarbete med odontologiska fakulteten i Malmö utbilda Sveriges första tandhygienister och kallades ...
Senare utökades läroanstalten till att även innefatta utbildning av tandhygienister och tandtekniker och fick då namnet ...
... är ett sorts lack som används av tandläkare och tandhygienister för att motverka karies. Verkan är för närvarande omstridd. En ...
... såsom optiker och tandhygienister. Bø kommun i Vesterålen stängde sina fyra skolor den 9 mars 2020. Under de närmaste dagarna ...