Provet går till genom att man screenar nyfödda barn med hjälp av tandem-masspektrometri för att detektera metaboliter i urin- ...
... laboratoriet stansas sedan 3 mm stora cirklar av filterpapperet ut som därefter analyseras med hjälp av tandem-masspektrometri ...
... genom att mäta koncentrationen fettsyror med olika kedjelängder bundna till karnitin i blodet genom tandem masspektrometri. ...
... laboratoriet stansas sedan 3 mm stora cirklar av filterpapperet ut som därefter analyseras med hjälp av tandem-masspektrometri ...