Tallium. 81. 204,3833. 11,85. 303,6. 1457. 1861. Crookes Tm. Tulium. 69. 168,93421. 9,32. 1545. 1727. 1879. Cleve ...
... består av: Bor Aluminium Gallium Indium Tallium Nationalencyklopedin. Bra Böcker. 1989. sid. 177. ISBN 91-7024-621-1 ...
... fortsatte med sina studier av tallium och silversulfid. 1909 erbjöds Emil Bose att bli professor i fysik och ...
... dopad med tallium (NaI:Tl+) är luminiscent om den utsätts för joniserande strålning. Det används därför i ...
Förut använde man tallium, men det gav högre stråldos och sämre kvalitet på bilderna. År 2011 låg bildupplösningen på ca 1 till ...
William Crookes upptäcker grundämnet tallium. Ignaz Semmelweiss publicerar Die Ätiologie, der Begriff und die Prophylaxis des ...
Föreningar av metallen är till skillnad från föreningar av det närbesläktade grundämnet tallium, inte giftiga. Metallen är ...
... och upptäckte 1861 under spektralanalytiska undersökningar grundämnet tallium. Crookes konstruerade även den första radiometern ...
Några ämnen som är cancerframkallande bensen formaldehyd asbest hydrazin aflatoxin akrylamid tallium radon radioaktivt jod Det ...
... används medicinskt som antidot vid förgiftningar av vissa tungmetaller, såsom tallium och radioaktivt cesium. ...
Tallium sänker kvicksilvrets fryspunkt och har därför använts som tillsats i kvicksilvertermometrar för låg temperatur. Med 8,5 ...
Tallium, atomnummer 81 81 Terpsichore, en asteroid M81, spiralgalax i Stora björnen, Messiers katalog 81 f.Kr. och 81 e.Kr. ( ...
... kemiskt tecken för grundämnet Tallium TL - för Turkisk lira. ...
Till övriga metaller räknas: aluminium gallium indium tenn tallium bly vismut Även grundämnena med atomnummer 113-116 kan ...
... är även ett cancerframkallande ämne. Tallium upptäcktes 1861 av William Crookes. Ordet "tallium" kommer av grekiska ... Tallium är ett grått metalliskt grundämne. Ämnet bildar giftiga salter, vilka bland annat används i insekts- och råttgift. ... Tallium är ett spårämne i djur och växter. Trots detta är både metallen och dess föreningar starkt giftiga. Redan några ... Tallium förekommer endast sparsamt i jordskorpan och uppträder ofta tillsammans med zink, koppar, bly och järn. Tekniskt ...
... försilvring och platinering av glas samt förnickling av lättoxiderade metaller och nya sätt att framställa bland annat tallium ...
White till en avlägsen stuga, där White berättar att han blivit förgiftad av tallium av ledaren för det hemliga sällskapet, och ...
... albumin V09GX01 Tallium(201Tl)klorid V09GX02 Indium(111In)imciromab V09GX03 Natriumkromat(51Cr) V09HA01 Teknetium(99mTc) ...
Tallium. Pb. Bly. Bi. Vismut. Po. Polonium. At. Astat. *aluminium. *gallium. *indium ...
... är mycket giftigt - redan på grund av sin kraftigt etsande egenskap. Hg22+-joner knyter lätt fast till och blockerar svavelatomer som ingår i många proteiner. Vid långvarig förgiftning får man skador på mag-tarmkanal och njurar. Kvicksilver kan på samma sätt även reagera med enzymer och är därför skadligt redan vid låga halter och anrikning av metylkvicksilver i näringskedjan är ett stort problem för människor och djur[3]. Tandamalgam är den största exponeringskällan hos genomsnittsbefolkningen. År 1990 beräknade en expertgrupp, tillsatt av World Health Organization (WHO), att genomsnittsbefolkningen i USA och Europa dagligen fick i sig 3,8-21 mikrogram kvicksilver i ångform från tandamalgam (förutsatt att de hade sådan lagning) och ytterligare 6,74 mikrogram av övriga former av kvicksilver (metyl-, ångform och oorganiskt) från alla övriga källor (vatten, luft, mat).[4] Cirka 80% av inhalerat elementärt kvicksilver absorberas i lungorna medan mindre ...