... är en grupp av neuropeptider. I gruppen ingår neurokinin A och neurokinin B samt substans P. Som namnets förled ...
Bradykininer Takykininer ^ Nationalencyklopedin (Blodproteiner). ...
Numera känner man till fler undergrupper, bland annat takykininer som har en snabbare påverkan på glatt muskulatur. ^ ...