... er eller T-lymfocyter är en typ av vita blodkroppar som utgör en del av den adaptiva delen av kroppens immunförsvar. De ... Regulatoriska T-celler (Treg-celler), tidigare känd som suppressor-T-celler, är av avgörande betydelse för upprätthållande av ... γδ T celler, (gamma-delta-T-celler) utgör en liten del av T-cellerna, och har en speciell typ av T-cellsreceptor (TCR) på sin ... Men i γδ T-celler består T-Cellsreceptorn av en γ-kedja och en δ-kedja. Denna grupp av T-celler är mycket ovanligare (5% av det ...
Regulatoriska T-cellerRedigera. Regulatoriska T-celler (Treg-celler), tidigare känd som suppressor-T-celler, är av avgörande ... T-celler eller T-lymfocyter är en typ av vita blodkroppar som utgör en del av den adaptiva delen av kroppens immunförsvar. De ... T-hjälparcellerRedigera. Huvudartikel: T-hjälparcell. T-hjälparceller (effektor-T-celler eller TH-celler) fungerar som " ... γδ-T-cellerRedigera. γδ-T-celler, (gamma-delta-T-celler) utgör en liten del av T-cellerna, och har en speciell typ av T- ...
I brässen mognar lymfocyter till T-celler - T:et i T-cell står för thymus. En av brässens viktigaste funktioner är selektionen ... och att regulatoriska T-celler eller supressor-T-celler håller de autoreaktiva T-cellerna i kontroll. Om dessa mekanismer ... Det finns dock perifera mekanismer för att hålla sådana T-celler i schack. Teorier om hur detta går till inkluderar anergi, att ... Den negativa selektionen fungerar inte till 100 %, och en del T-celler passerar brässens kontroll och kommer ut i blodet trots ...