I synnervskorsningen överkorsar ungefär 60% av axonen i var synnerv kroppens mittlinje. Resultatet av denna överkorsning blir ...
Redan några milligram kan leda till allvarliga förgiftningar med symptom som håravfall, syn-, nerv- och tillväxtrubbningar, ...
inflammation i hjärnstammen och påverkan på hörselnerv och ansiktsnerv samt synnerv kan smärtan avhjälpas med kortison i form ...
Varje synnerv innehåller ungefär 1 000 000 myeliniserade nervfibrer. Synnerven är en helt sensorisk nerv, det vill säga den ...