Strålningen har emellertid behållit sitt namn eftersom man ursprungligen använde synkrotroner. I en lagringsring tillförs ... ty: Bremsstrahlung). Detta utnyttjas i cirkulära acceleratorer (förr synkrotroner, numera lagringsringar), där man accelererar ... Numera används nästan alltid istället för synkrotroner så kallade lagringsringar för produktion av synkrotronstrålning. ...
... rör har sedan utvecklats för mycket högenergetiska tillämpningar, som synkrotroner och radarsystem. Klystroner ...
Dessa byggdes i allt större skala och var de kraftfullaste partikelacceleratorerna innan synkrotroner började byggas på 1950- ...
Acceleratorer för detta ändamål var från början synkrotroner (därav namnet) men är numera nästan alltid lagringsringar, byggda ...