Det fjärde riket: Svampar[redigera , redigera wikitext]. Populära japanska svampar, medsols från vänster: enokitake, buna- ... Svampar och baketerier räknades in i växtdivisionen Thallophyta[10], men idag placeras de i egna riken skilda från växtriket. ... Djur och svampar är unikonter, medan växter och chromister är bikonter. Vissa protozoer är unikonta, andra bikonta. ... eukaryoter = växter + Chromista + djur + svampar + Eunucleata. prokaryoter = Monera = Eubacteria + Archaebacteria. Märk: den ...
Den biologiska klockan hos svampar[redigera , redigera wikitext]. Ett flertal svampar har en biologisk klocka, som framför allt ... och slås genen ut helt försvinner klockfunktionen och svampen blir arytmisk. Om WC-generna muteras kan svampen också bli ... Sådana rytmer finns hos ett mycket stort antal organismer, från enkla organismer som cyanobakterier[1], till svampar[2], växter ... Hos svampen Neurospora crassa har man främst intresserat sig för ett protein som benämns FRQ (FREQUENCY), som finns i två olika ...
Svampar[redigera , redigera wikitext]. I de gamla skogarna växer många svamparter beroende av murkna träd.[17] I synnerhet ... Man får plocka bär och svamp och fiske är tillåtet enligt allemansrätten. I Lammenrahka får man även jaga älg med tillstånd ...
Svampar[redigera , redigera wikitext]. Lunginflammation orsakad av svamp är sällsynt, men uppkommer oftast hos personer med ... Lunginflammation beror först och främst på infektioner orsakade av bakterier eller virus och mer sällan svampar och parasiter. ...
Livia är ett släkte av svampar. Livia ingår i ordningen disksvampar, klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och ... Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Livia_(svamp)&oldid=32355509" ...
Svamp och svampangrepp[redigera , redigera wikitext]. *Hussvamp är den enda som förökar sig i torrt virke, den kan hämta sin ...
... ingår i ordningen disksvampar, klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.[1] ...
... är ett släkte av svampar. Enligt Catalogue of Life[1] ingår Roridomyces i familjen Mycenaceae, ordningen Agaricales ... klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar,[1] men enligt Dyntaxa[2] är tillhörigheten istället ... familjen Favolaschiaceae, ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.[2] ...
Svampar. Fungi. Division. Sporsäcksvampar. Ascomycota. Klass. Dothideomycetes. Ordning. Dothideales. Familj. Dothioraceae. ...
Svampar. Fungi. Division. Sporsäcksvampar. Ascomycota. Klass. Sordariomycetes. Ordning. Coniochaetales. Familj. Coniochaetaceae ...
... är ett släkte av svampar. Sarcodon ingår i familjen Bankeraceae, ordningen Thelephorales, klassen Agaricomycetes, ...
... är ett släkte av svampar. Enligt Catalogue of Life[1] ingår Melomastia i ordningen kolkärnsvampar, klassen ... Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar,[1] men enligt Dyntaxa[2] är tillhörigheten istället klassen ...
Svampar. Fungi. Division. Sporsäcksvampar. Ascomycota. Klass. Pezizomycetes. Ordning. Skålsvampar. Pezizales. Familj. ...
Svampar. Fungi. Division. Glomeromycota. Klass. Glomeromycetes. Ordning. Diversisporales. Familj. Acaulosporaceae. Släkte. ...
... är ett släkte av svampar. Anthracobia ingår i familjen Pyronemataceae, ordningen skålsvampar, klassen Pezizomycetes ...
Svampar. Fungi. Division. Basidiesvampar. Basidiomycota. Klass. Agaricomycetes. Ordning. Boletales. Familj. Boletaceae. Släkte ...
Svampar. Fungi. Division. Basidiesvampar. Basidiomycota. Klass. Pucciniomycetes. Ordning. Pucciniales. Familj. Pucciniaceae. ...
... divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.[4][5] Arten är reproducerande i Sverige.[6] Inga underarter finns listade i ...
... är ett släkte av svampar. Fusoma ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.[1] ...
En del är parasiter på specifika lavar eller svampar, andra lever på död ved. ...
... ingår i ordningen Coronophorales, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.[1 ...
... ingår i ordningen Onygenales, klassen Eurotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.[1] ...
... är ett släkte av svampar. Itajahya ingår i familjen stinksvampar, ordningen Phallales, klassen Agaricomycetes, ...
... är ett släkte av svampar. Asymmetricospora ingår i familjen Melanommataceae, ordningen Pleosporales, klassen ...
Svampar. Fungi. Division. Oksvampar. Zygomycota. Ordning. Mucorales. Familj. Choanephoraceae. Släkte. Gilbertella. Art. ...
Svampar. Fungi. Division. Sporsäcksvampar. Ascomycota. Klass. Lecanoromycetes. Ordning. Peltigerales. Familj. Peltigeraceae. ...
... ingår i släktet Denticularia, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.[3][4] Inga underarter finns ...
Svampar. Fungi. Division. Sporsäcksvampar. Ascomycota. Klass. Sordariomycetes. Ordning. incertae sedis. Familj. Annulatascaceae ...
... är ett släkte av svampar. Enligt Catalogue of Life[1] ingår Duebenia i ordningen disksvampar, klassen Leotiomycetes, ... divisionen sporsäcksvampar och riket svampar,[1] men enligt Dyntaxa[2] är tillhörigheten istället familjen Dermateaceae, ...
... divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.[1] ...