Suspensioner kan även användas som bärare av läkemedel som ska appliceras dermalt, det vill säga på huden. De används även inom ... Orala suspensioner kan användas för att svårlösliga läkemedel ska kunna tas upp bättre av kroppen. Eftersom de dispergerade ...
Tidigare har suspensioner av svårlösliga toriumföreningar använts som röntgenkontrastmedel, dock med en hög frekvens av cancer ...
Läkemedel kan beredas och ges i kolloidala former: suspensioner, emulsioner eller aerosoler. Bröstmjölk och blod är exempel på ...
En del icke-newtonska vätskor tjocknar vid omrörning, såsom suspensioner av stärkelse och vatten, medan andra blir tunnare vid ...
Eftersom kontinuerliga avbildningar mellan två topologiska rum inducerar avbildningar på deras suspensioner, är suspension en ...
Benämningen används för fiberhaltiga suspensioner i hela processekvensen från uppslagning till formering av pappersbanan på ...
... används torrsubstansbegreppet också för lösningar eller suspensioner med ett stort antal olika (mer eller mindre odefinierade) ...
Det kan göras med stärkelse på samma sätt som stärkning av klädespersedlar eller med vissa suspensioner baserade på akryl[ ...
Inom algebraisk topologi är spektra en typ av objekt som används för att studera sviten av suspensioner av CW-komplex, se ...
Exempel är nephelometern som mäter suspensioner i vätska och gas och aethalometern som mäter suspensioner i gas, framför allt ...
... utan endast fina suspensioner. Oxblåsor och liknande permeabla väggar används till apparater, benämnda dialysatorer, för att ...