doi:10.1016/0019-1035(87)90104-7. ^ Debes, John H. (9 november 2007). "The Survival Rate of Ejected Terrestrial Planets with ...
... five-year survival rate). Relativ överlevnad beskriver cancerpatienternas överlevnad i förhållande till den förväntade ...
Antalet haverier per tidsenhet (failure rate). Måttenheten kan vara fel per miljon timmar eller, för fordon, fel per miljoner ... Sannolikheten att en komponent inte havererar i ett visst tidsintervall (survival probability), och Sannolikheten att en ...
Cordero, P. J.; Salaet, M. "Breeding season, population and reproduction rate of the tree sparrow (Passer montanus, L.) in ... "The effect of egg size on growth and survival of the Tree Sparrow Passer montanus nestlings". Acta Ornithologica "39" (2): ss. ...
"Unemployment Rate - Bureau of Labor Statistics Data: 16 to 19 years". U.S. Bureau of Labor Statistics. Läst 3 augusti 2018. ... The Art of Survival (1991), ISBN 978-0-446-36209-2. *The Art of the Comeback (1997), med Kate Bohner,ISBN 978-0-8129-2964-5 ... "Unemployment Rate - Bureau of Labor Statistics Data". U.S. Bureau of Labor Statistics. 12 november 2017. https://data.bls.gov/ ... "Unemployment Rate - Bureau of Labor Statistics Data". U.S. Bureau of Labor Statistics. 12 november 2018. https://data.bls.gov/ ...
"Unemployment Rate - Bureau of Labor Statistics Data: 16 to 19 years". U.S. Bureau of Labor Statistics. Läst 3 augusti 2018. ^ ... ISBN 978-0-394-57597-1 The Art of Survival (1991), ISBN 978-0-446-36209-2 The Art of the Comeback (1997), med Kate Bohner,ISBN ... Rugaber, Christopher (5 oktober 2018). "US Unenployment rate falls to 3.7 percent, lowest since 1969". Fox Business. Läst 6 ... "Unemployment Rate - Bureau of Labor Statistics Data". U.S. Bureau of Labor Statistics. 20 april 2017. https://data.bls.gov/ ...
Det är detta som ibland kallas "survival of the fittest" (de anpassades överlevnad). Det är också viktigt i sammanhanget att ... Hendry AP, Kinnison MT (7 april 2001). "An introduction to microevolution: rate, pattern, process". Genetica "112-113": ss. 1-8 ... consequences on its own survival and replication in the cultural environment. Begreppet mem som icke-biologisk analogi till ...
a b c] Snowball (26 november 2005). "Hegemony or Survival: The politics of System of a Down" (på engelska). Histomat: ... "Innervision" (på engelska). Rate Your Music. https://rateyourmusic.com/release/single/system-of-a-down/innervision/. Läst 25 ... "Demo Tape 4" (på engelska). Rate Your Music. https://rateyourmusic.com/release/ep/system-of-a-down/demo-tape-4/. Läst 19 ... "System of a Down" (på engelska). Rate Your Music. https://rateyourmusic.com/artist/system-of-a-down. Läst 21 januari 2019. ^ ...