Vid tyreoideahormonresistens, en genetisk sjukdom, finns en resistens mot ligandbindningen vid receptorerna. De drabbade barnen ... celldifferentiering och suppression av celltillväxten. Receptorn påverkar DNA också utan tyreoideahormon, och har olika effekt ...
Även genetisk ablation av fettsyran amidohydrolas (FAAH), det enzym som bryter ned anandamid, minskar inflammation. Inte bara ... Direct suppression of CNS autoimmune inflammation via the cannabinoid receptor CB1 on neurons and CB2 on autoreactive T cells ... Genetisk och farmakologisk blockad av CB1-signalering hos möss ökar svårighetsgraden av inflammation vid natriumdextransulfat- ... Suppression of nerve growth factor Trk receptors and prolactin receptors by endocannabinoids leads to inhibition of human ...