Rubidium kan bruges i fremstillingen af superoxider.. *Både ren rubidium samt en række kemiske forbindelser mellem rubidium og ...
... äro superoxider, och att Svafvelsyrade salterna är där tillstädes latent liksom Salpetern i Salpetersyran. ...
... äro superoxider, och att Svafvelsyrade salterna är där tillstädes latent liksom Salpetern i Salpetersyran. Sylva Sylvarum ...
Peroxider och superoxider innehåller mer syre än den normala oxiden exempel: väteperoxid=vätesuperoxid H2O2, kaliumperoxid K2O2 ...