Sulfoxider (och vissa sulfoner) reduceras till sulfider. Karboxylsyror och karboxylsyrasalter reduceras till primära alkoholer ...
Sulfoxider har sura α-väten, DMSO har pKa = 35,1. ^ Carey, Francis A., Sundberg, Richard J. Advanced Organic Chemistry, Part A ... Sulfoxider är organiska föreningar innehållande sulfinylgruppen R-S(=O)-R', där R och R' är alkyl- eller arylgrupper. ... Sulfoxider kan ses som oxiderade sulfider, ur vilka de kan framställas genom oxidation med till exempel en ekvivalent MCPBA. ... Sulfoxider är trigonala pyramidala föreningar. Det fria elektronparets energibarriär för inversion är dock så pass hög (35-45 ...
Oxidation av sulfider till sulfoxider och sulfoner. Oxidation av aminer till N-oxider. MCPBA är brandfarlig och potentiellt ...
Tioetrar kan till skillnad från etrar oxideras till sulfoxider och vidare till sulfoner. Tioetrar går ofta, i synnerhet i äldre ...