Ann pharmacother 1995;29:892-905 ^ Sandset P.M. et al. Haemostasis 2000;30(suppl. 2):48-56 Information om tinzaparin i Fass. ... Ingen ackumulering förväntas vid daglig dosering då all substans utsöndrades fullständigt inom 24 timmar. I Sverige är ...
Substansen är narkotikaklassad och ingår i förteckning I i Sverige. Den närbesläktade 2C-B ingår även i förteckning P II i 1971 ...
Den aktiva substansen psilocybin ingår dock i förteckning P I i 1971 års psykotropkonvention. Narkotikaklassningen innebär att ... 1):24 ^ P. Kumm. (1871) , In: Führ. Pilzk. (Zwickau):71 ^ E.M. Fries (1818) , In: Observ. mycol. (Havniae) 2:231 ^ ... Det har tidigare, felaktigt, hävdats att den växer på komockor, vilket däremot släktingen P. cubensis gör (Förekommer dock ej i ... Toppslätskivlingen innehåller en hög halt av den hallucinogena substansen psilocybin. Svampen är därför narkotikaklassad i ...
Radiofosfor, P-32, används för behandling av vissa blodsjukdomar. Planering och genomförande[redigera , redigera wikitext]. När ... I vissa sammanhang kan radioaktiva substanser (radiofarmaka) injiceras i blodbanan eller drickas. Radiojod, I-131, är en vanlig ...
Substansen är narkotikaklassad och ingår i förteckning P IV i 1971 års psykotropkonvention, samt i förteckning IV i Sverige. ...
Substansen är narkotikaklassad och ingår i förteckning P IV i 1971 års psykotropkonvention, samt i förteckning IV i Sverige. ^ ... Substansen patenterades 1970. Den används inte som läkemedel i Sverige. ...
Substansen är väldigt svårlöslig i vatten men går att lösa i kloroform. Diazepam har neutralt pH på grund av tillsatser som ... Preparatet är narkotikaklassat och ingår i förteckning P IV i 1971 års psykotropkonvention, samt i förteckning IV i Sverige. ... Det verkar genom att förstärka effekten av en dämpande substans (GABA) i hjärnan. Därigenom verkar det lugnande, ångestdämpande ... https://web.archive.org/web/20140106033133/http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=far11454. Läst 5 ...
Substansen är narkotikaklassad och ingår i förteckning P III i 1971 års psykotropkonvention, samt i förteckning III i Sverige ... Substansen är ett analgetikum, som används vid medelsvåra och svåra, akuta och kroniska, smärttillstånd och verkar på liknande ...
Substansen är narkotikaklassad och ingår i förteckning P I i 1971 års psykotropkonvention, samt i förteckning II i Sverige. ^ ...
Paprikatonen kan härledas till den enskilda substansen metoxyisobutylpyrazin (MIPD). ^ Bowers J.E. and Meredith C.P., "The ... Bayonove C., Cordonnier R. A., Dubois P., "Etude d'une fraction caractéristique de lárôme du raisin de la variété Cabernet- ...
Substansen är narkotikaklassad och ingår i förteckning I i Sverige. Samma sak gäller kloranalogen till DOI, 4-klor-2,5- ... dimetoxiamfetamin (DOC). Den närbesläktade (icke-joderade) substansen 2,5-dimetoxiamfetamin (DMA) ingår även i förteckning P II ...
Den verksamma substansen är gestagenet desogestrel. Cerazette skiljer sig från kombinerade p-piller genom att östrogen- ...
Existensen av skandium förutsågs av Dmitrij Mendelejev, som kallade den sannolika substansen för ekabor. Den tyske metallurgen ... Charles P. (1960). "Preparation and Properties of Scandium Dihydride". Journal of Chemical Physics 33: sid. 1584-1585. doi: ... Även Per Teodor Cleve hade i sina undersökningar kring sällsynta jordartsmetaller noterat samma substans. Mineralen euxenit och ...
Substansen ackumuleras i levern och halveringstiden i blodet är 21 timmar. Obetydliga mängder isotretinoin förekommer naturligt ... Eftersom talgproduktionen minskar, minskar även antalet av bakterien P.acnes, som lever av talg. Läkemedlet har även en ...
Vissa av dessa substanser är ännu mer toxiska än PCP självt. PCP har använts som ett ogräsmedel, insektsmedel, fungicid, ... De viktigaste föroreningarna är andra polyklorerade fenoler, såsom polyklorerade dibenso-p-dioxiner och polyklorerade ...
Kleijnen J., Knipschild P, ter Riet G., "Clinical trials of homeopathy", British Medical Journal 1991;302:316-23 Reill D, ... Homeopatin hävdar att varje symptom, hos en frisk människa, som orsakas av en giftig dos av en substans, kan botas av ett ... Homeopatiska preparat är så utspädda att andelen verksam substans i de mest potentierade medlen är i storleksordningen 1/1050, ... Homeopatiska medel har sina egna märkningar där aktiva substanser ej behöver anges. ^ Tuomela R (1987). "Chapter 4: Science, ...
P.Lübcke, Stockholm: Forum, 1988 Denna artikel om en dansk filosof saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att ... Kraft förnekade exempelvis att människor kan ha klara och tydliga föreställningar om enkla substanser som själen. Han förnekar ...
Detta är en lista över substanser som är narkotikaklassade i Sverige. Samtliga substanser som är narkotikaklassade ... P I-IV) inklusive tillägg. Under rubriken certifikat anges om införsel/utförsel kräver tillstånd i varje enskilt fall, J, eller ... men därutöver klassas ytterligare några substanser. "Den internationella förteckningen hänvisar till att ämnet finns upptaget i ...
Även om substansen MDMA är synonym med ecstasy säljs det tabletter under detta namn som även innehåller andra hallucinogena ... MDMA är narkotikaklassad och ingår i förteckning P I i 1971 års psykotropkonvention, samt i förteckning I i Sverige, vilket ... Substansen MDMA togs fram inom läkemedelsindustrin, och fick en marknad bland 70-talets drogliberala amerikanska terapeuter där ... Sedan han lämnade företaget koncentrerade han sig på MDMA, den av de substanser han tagit fram och beskrivit som han menade ...
Substansen är narkotikaklassad och ingår i förteckning P IV i 1971 års psykotropkonvention samt i förteckning IV i Sverige. ... Bensodiazepiner och bensodiazepinliknande substanser (som zolpidem) bör inte användas som enda behandlingsmetod vid behandling ...
... är utan verksam substans. Andra innehåller för lite eller för mycket av en verksam substans. I vissa fall har förfalskade ... Läkemedelsförfalskning är ett omfattande problem i bl.a. U-länder där p-piller, infektionshämmande och HIV-mediciner inte ...
... är en centralstimulerande substans. Substansen är narkotikaklassad och ingår i förteckning P I i 1971 års psykotropkonvention, ...
Försök har visat att oosporer av P. infestans kan överleva minst tre år i fält,[18] men observationer i kommersiell odling ... Systemiska fungicider säljs alltid som blandpreparat innehållande både kontaktverkande och systemiska substanser. En orsak till ...
Målning av P.C. Skovgaard.. Bok (Fagus sylvatica)[2] är ett träd tillhörande familjen bokväxter,[3] som första gången beskrevs ... Aktiva substanser är garvämnen ur barken och kreosot ur veden. [9] Bilder[redigera , redigera wikitext]. *. ...
Davis, P. H.; Heywood, V. H. (1973). Principles of Angiosperm Taxonomy. Huntington, New York: Robert E. Krieger Publishing ... Den idag viktigaste substansen mot malaria, artemisinin, utvinns från sommarmalörten.[51] Efter att ha tagit muntlig examen och ... a b] Dance, S.P. 1967. Report on the Linnaean shell collection. - Proceedings of the Linnean Society of London 178 (1): 1-24, ...
Frimpong, E.A.; Gordon, I.; Kwapong, P.K.; Gemmill-Herren, B. (2009). "Dynamics of cocoa pollination: tools and applications ... fettfri kakaotorrsubstans. Direktivet tillåter tillsats av upp till 5% vegetabiliska fetter som inte härstammar från kakaobönan ... Lemes, Maristerra R.; Martiniano, Thieme M.; Reis, Vanessa M.; Faria, Camila P.; Gribel, Rogério (2007). "Cross-amplification ...
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x] . PMID 21668816.. ... Cytokiner är substanser som kan starta allergiska reaktioner, eller förvärra reaktioner, och frisätts i samband med histamin ... a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x] . PMID 20486330. http://www.csaci.ca/include/files/WAO_Anaphylaxis_Guidelines_ ... För de som reagerar mot latex kan det vara viktigt att undvika mat som innehåller vissa substanser som liknar dem som gav ...
Gabel D, Holstein H, Larsson B, Gille L, Ericson G, Sacker D, Som P, Fairchild RG. Cancer Res. 1987 Oct 15;47(20):5451-4. ... Inom BNCT-projektet väcktes tanken på målsökning, det vill säga utvecklingen av substanser för selektiv bindning till ... LARSSON B, LEKSELL L, REXED B, SOURANDER P, MAIR W, ANDERSSON B. Nature. 1958 Nov 1;182(4644):1222-3. Effect of high energy ... LARSSON B, LEKSELL L, REXED B, SOURANDER P. Acta radiol. 1959 Jan;51(1):52-64. ...
Därigenom oxideras paracetamol och omvandlas till en reaktiv intermediärmetabolit, N-acetyl-p-bensokinon-imin (NAPQI). Under ... studier har visat samband mellan paracetamol och ADHD och därav rekommenderas nu försiktighet av användningen av substansen på ... H.P.Rang/M.M.Dale Pharmachology ^ [a b c] FASS ^ Nordeng, H. & Spigset, O. : "Farmakologi och farmakologisk omvårdnad", sidan ... www.drugs.com/ppa/acetaminophen-n-acetyl-p-aminophenol-apap.html ^ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10759684 ^ Court, M.H., ...
... av inflammationsbefrämjande och sensitiserande ligander som Substans P, NGF, CGRP och ATP från nociceptorer. Detta ger en ...
Young, V. R.; Pellett, P. L.. "Plant proteins in relation to human protein and amino acid nutrition." (på en). The American ... och delar av cellens membran som fungerar som receptorer för olika substanser, består av proteiner. ...
Det skyddar cellerna mot giftiga substanser som kvicksilver och kadmium.[källa behövs] ... p S. ↑. Se. ↓. Te Arsenik ← Selen → Brom [Ar] 3d10 4s2 4p4 ...
Substansen är narkotikaklassad och ingår i förteckning P IV i 1971 års psykotropkonvention, samt i förteckning IV i Sverige. ^ ... Valverius, P, Dr. (2011). "Journal för manlig patient med Ehler-Danlos syndrom". Psykiatriska kliniken, Norrlands ...
Vissa substanser är både allergen och irriterande (t.ex. våt cement). Omkring tre fjärdedelar av alla kontakteksem är ... 139(Suppl 53): p. 13-6. Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Eksem&oldid=47235148" ...
... att Modo-spelaren Edwin Hedberg testats positivt för den dopningsklassade substansen sibutramin i februari.[3][4] Hedberg valde ... P P/M UM +/- 1 10 Derek Ryan Örebro HK vänsterforward 55 15 45 60 1.09 18 53:35 ...
Några av arterna, i synnerhet hjälmnäshornsfågel med sin extra stor "kask", har en substans i den solida huvudskålen som ... läst 2015-09-17 ^ Per G. P. Ericson et al.: Diversification of Neoaves: integration of molecular sequence data and fossils. ...
P. Lübcke, övers. Jan Hartman, Forum 1988 Vår skapande mångfald, Rapport från Världskommissionen för kultur och utveckling, 2:a ... utgår från att det finns flera olika substanser; det är en åsikt som finns dold i flera filosofers teorier, som brukar ... betraktas som dualister eller monister, till exempel René Descartes som menade att själen har flera substanser. Metodologisk ...
P-faktorn[redigera , redigera wikitext]. Genom faktoranalys har Caspi et al. kommit fram till att psykopatologiska symtom bäst ... Psykoaktiva substanser. Substansmissbruk · Beroende · Abstinens · Delirium tremens · Utsättning · Substansbetingat ... P-faktorn förklarar varför det är så svårt att hitta orsaker, biomarkörer och behandlingar med specificitet till enskilda ... Högre p-faktor är associerat till högre livsnedsättning, värre utvecklingshistoria och mer utsatt hjärnfunktion tidigare i ...
För att uppnå samma eftersträvande effekt behöver man därför antingen öka mängden av substanser eller byta till en substans med ... Beroende Missbruk ^ [a b c d e f g h i j k l m n o p q r] "Att förebygga missbruk av alkohol, droger och spel hos barn och unga ... Alkohol och narkotika påverkar även ohälsan kraftigt bland de unga, då bruk av dessa två substanser återfinns på första och ... Det biologiska systemet strävar efter balans och effekterna av en substans avtar ofta efter en tids intag beroende på att man ...
p. 35 ^ John Mulholland. (1975). Beware Familiar Spirits. sid. 152 ^ Arthur Conan Doyle. (1922). The Case for Spirit ... William Stainton Moses, en annan spiritist, hävdade att andefotograferingen styrdes genom en flytande substans som kallas ...
Andra substanser som är kända för att modifiera ADH-halterna i blodet är nikotin och morfin. ... Lundberg, P-O: "Tre kärlekar - förutsättningen för människosläktets fortbestånd." Läkartidningen, 2005, Nr 50-52, vol 102. ...
... delvis p.g.a. att denna typ av beroende också medför ett psykiskt beroende. Ofta blir "lösningen" att personen går från ett ... förblir mer känsliga för beroendeframkallande substanser. Det är därför lugnande medel, till exempel Valium eller Sobril, kan ...
Luders, E,Thompson, P. M., Kurth, F, Hong, J.-Y, Phillips, O. R., Wang, Y, Toga, A. W. (2013). Global and regional alterations ... Man har sett att meditation kan leda till högre täthet av grå substans, större radiala avstånd och en global ökning av ... a b c d] Davidson ^ Kjaer, T. W., Bertelsen, C., Piccini, P., Brooks, D., Alving, J., & Lou, H. C. (2002). Increased dopamine ... Heeren A, Van BN, Philippot P (2009).The effects of mindfulness on executive processes and autobiographical memory specificity ...
Enligt polisens statistik beslagtas några hekton per år i Sverige.[källa behövs] Substansen är narkotikaklassad i Sverige sedan ... 1959 och ingår i förteckning P II i 1971 års psykotropkonvention, samt i förteckning II i Sverige. ^ Sune Sundahl (14 oktober ...
Han var påverkad av en illegal substans och innehade kokain och diazepam. Trots att han riskerade att få ett fängelsestraff på ... Angluo, Sandra P. (24 april 2001). "Arrested Development". EntertainmentWeekly.com. http://www.ew.com/ew/article/0,,107593,00. ...
... är narkotikaklassat och ingår i förteckning P II i 1971 års psykotropkonvention och i förteckning II i Sverige.[9] ... Metylfenidat är beroendeframkallande och läkare ombeds att iakttaga största försiktighet vid förskrivning av substansen.[10] ... Precis som hos antidepressiva substanser och bensodiazepiner finns risk för utsättningssymptom och det kan därför behövs ...
... som satts i samband med brister i inomhusmiljön spänner från upplevelse av bristande komfort och störning till cancer p.g.a. ... flertal SBU-rapporter med systematiska litteraturöversikter har det påvisats samband mellan exponering för kemiska substanser, ...
Det mörka materialet kan vara bildat av organiska föreningar som liknar substanser som hittats i primitiva meteoriter eller på ... P.D. & Sagan C.; Spectrophotometry and Organic Matter on Iapetus. Models of Interhemispheric Asymmetry, Icarus vol 122 (July ...
... p̄ter has q̄ in hoc p̄senti volumine: aut in vita: seu legenda sancte Birgitte maiori cōtinent̃: tanq̃; false & erronee ... Han ansåg Faderns, Sonens och Andens substanser vara helt olika varandra. Även Anden sågs som skapad, inte som gudomlig. ... Tanner Norman P., red (1990) (på eng). Decrees of the ecumenical councils. Vol. 1, Nicaea I to Lateran V. London: Sheed & Ward ... Sicq; ordinate a religiosis patrib⁹: originalis monasterij sctārū Marie virginis et Birgitte in Vuatstenis: p̄maturo studio et ...