Mellan dura mater och den underliggande hinnan finns ett tunt utrymme kallat subduralrum (spatium subdurale) som innehåller små ...
Även mellan dura mater och arachnoidea (både i huvudet och i ryggmärgen) kan blödningar orsaka ett utrymme, subduralrum ( ...