Ytterligare studier har visat en relation mellan förhöjda aktiviteter i amygdala och förminskad aktivitet i hjärnans ... När amygdala, en viktig struktur för stressrespons, överaktiveras samtidigt som de prefrontala loberna är underaktiverade sker ... D-cykloserin som är en endogen agonist, en synapsreceptor som ska svara för normal aktivitet i nervcellen, kan påverka hur ... och i relation till de kliniska manifestationerna av PTSD. Det har därför föreslagits att noradrenalin/kortisol-kvoten kan ...
... utgår från hypotesen att all mänsklig aktivitet går att beskriva med hjälp av ett antal definierade variabler ... Det innebär också att kompetensen är gemensam för alla systemnivåer som individ, relation, grupp, organisation och samhälle. ... Av institutet definieras kommunikologi som: Studierna av struktur och dynamik i kommunikation och förändring, där alla ... ämnesområde som behandlar struktur och dynamik inom kommunikation och förändring. Kommunikologi med ovanstående definition ...
... studera dess funktion till exempel genom att undersöka dess enzymatiska aktivitet eller studera dess tredimentionella struktur ... Figuren till höger vill visa ett sätt att se de olika disciplinernas relation till varandra. Biokemin studerar de kemiska ...
Denna relation kan användas för att uppskatta avståndet. Väte- och heliumrikt material som ansamlas på den vita dvärgens yta ... Detta är stjärnor i ett tätt dubbelstjärnsystem som uppvisar hög aktivitet i kromosfären och koronan genom emissionslinjer av ... Bidragit till förståelsen om universums storskaliga struktur. Teorin om mörk energi och att takten i universums expansion ökar ... Variabiliteten orsakas av en ojämn ytljusstyrka, troligen solfläckar, och aktivitet i kromosfären, detta tillsammans med ...
De övre delarna av cumulonimbus med städ (incus) har fibrig struktur och sägs vara cirriform. Då WMO:s molnklassificering bland ... Molnskådning (engelska: Cloud spotting) är en aktivitet som på senare tid ökat markant, exempelvis i Storbritannien. Ett tecken ... I Tabell 1 sätts molndropparnas diameter och gränshastighet i relation till några andra partiklar. Vattenmassan i ett moln ... Cirriforma moln består av endast iskristaller och får en fibrig struktur. Detta gäller i första hand cirrus, men även ...
... även om det rent strukturellt följer ett oratoriums struktur. Till sin struktur påminner även dikten om mysteriespel, pjäser ... Auden gav Augustinus och Søren Kierkegaard rätt i att människan genom sin tro och nåd har en unik, existentiell relation till ... Amos N. Wilder beskriver detta som en "Kierkegaardsk avgrund" som Auden själv skapade mellan "estetisk aktivitet och trons ... Miriam Starkman menar dock att det är ett oerhört svårdefinierat verk, och även om det finns en allmän struktur som kan sägas ...
Deras relation utvecklades långsamt, och nästa gång de sågs var våren 1967, och då friade Gumiljov till Natalia. Hon flyttade ... Artamonov ansåg att etnos var en amorf struktur, inte var förbunden med landskapet och inte hade tydliga grunddrag, och att ... Försök att besvara frågan om orsakerna till Xiongnus stora sociala och krigiska aktivitet. Just i den kontexten inför Gumiljov ... Deras relation fortsatte nästan tills Gumiljov träffade sin blivande hustru i mitten av 1960-talet. Då Gumiljov och Inna ...
Solutbrott är våldsamma utbrott från solytan av högenergipartiklar som sänds ut på grund av samma magnetiska aktivitet. Unga, ... D. R. Garnett, H. A. Kobulnicky (2000). "Distance Dependence in the Solar Neighborhood Age-Metallicity Relation". The ... struktur, kärnreaktioner Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från italienskspråkiga Wikipedia, Stella ...
Efter 2016 har en översyn av terrorlagstiftningens hela struktur inletts. Förslag bereds om att det ska bli olagligt att delta ... Säkerhetspolisen höjde terrorhotnivån från låg till förhöjd nivå år 2010 till följd att man hade noterat ökad aktivitet inom ... Relation till auktoriteter Anti-stat / separatist eller pro-stat / pro-etablissemang Räckvidd Inomstatlig eller internationell ...
Låg aktivitet på WP:Artikelgranskningar[redigera , redigera wikitext]. Ja, som rubriken lyder, aktiviteten på Wikipedia: ... Det jag är mest orolig för är att vi påtvingas en struktur utifrån, men det behöver kanske inte vara fallet. Kan vi på svwp ... Invandrare/utvandrare (liksom immigrant/emigrant) är ju lite klumpiga begrepp, eftersom det bara kan användas i relation till ... Men just därför krävs en struktur som inte släpper tyglarna helt fria.--FBQ (diskussion) 17 februari 2015 kl. 12.47 (CET) Och ...
Genom denna sexuella aktivitet smittades Foucault av HIV och utvecklade senare Aids.[25] Sommaren 1983 ådrog han sig en ... Begreppen och deras struktur, hypoteserna och dessas uttryck, är detsamma som diskurs, som med de skillnader som presenteras ... Genom att "söka efter sig själv" skapar personen en relation till sig själv, och därmed skapas också en form av subjektivitet. ... Foucault (1) Makten genomsyrar all aktivitet. SvD 9 nov. 1996 (2) Drömmen om den totala frigörelsen. SvD 10 nov. 1996. ...
Behandling med hjälp av stöd till föräldrar, träning, struktur, kosthållningRedigera. Icke-medicinsk behandling, såsom ... i relation till.) Dessa personer menar att de i själva verket inte är något fel på dem alls, eller att de vill värna sin rätt ... "Hur fysisk aktivitet påverkar ADHD". Arkiverad från originalet den 22 januari 2016. https://web.archive.org/web/20160122232442/ ... http://anpassadtraning.com/2015/08/31/hur-fysisk-aktivitet-paverkar-adhd/. Läst 26 januari 2016.. ...
StrukturRedigera. De relativa massorna av solsystemets planeter. Jupiter och Saturnus dominerar med sina 71% respektive 21% av ... Två av månarna: Titan och Enceladus visar tecken på geologisk aktivitet, även om de till största delen består av is.[53] Titan ... "An examination of the relation between chaotic orbits and the Kirkwood gap at the 2:1 resonance, 1.". The Astronomical Journal ... Jorden är den enda av planeterna som konstaterats ha geologisk aktivitet och är även den enda planeten som med säkerhet ...
Ytterligare studier har visat en relation mellan förhöjda aktiviteter i amygdala och förminskad aktivitet i hjärnans ... När amygdala, en viktig struktur för stressrespons, överaktiveras samtidigt som de prefrontala loberna är underaktiverade sker ... D-cykloserin som är en endogen agonist, en synapsreceptor som ska svara för normal aktivitet i nervcellen, kan påverka hur ... och i relation till de kliniska manifestationerna av PTSD. Det har därför föreslagits att noradrenalin/kortisol-kvoten kan ...
Denna relation kan användas för att uppskatta avståndet. Väte- och heliumrikt material som ansamlas på den vita dvärgens yta ... Detta är stjärnor i ett tätt dubbelstjärnsystem som uppvisar hög aktivitet i kromosfären och koronan genom emissionslinjer av ... Bidragit till förståelsen om universums storskaliga struktur.. *Teorin om mörk energi och att takten i universums expansion ... Variabiliteten orsakas av en ojämn ytljusstyrka, troligen solfläckar, och aktivitet i kromosfären, detta tillsammans med ...