Ortqvist, A; Hedlund, J, Kalin, M (December 2005). "Streptococcus pneumoniae: epidemiology, risk factors, and clinical features ... De organismer som vanligen är inblandade är pneumokocker, Haemophilus influenzae and Klebsiella pneumoniae. Andra orsaker till ... Andra bakterier som ofta isoleras inkluderar: Haemophilus influenzae i 20 %, Chlamydophila pneumoniae i 13 % och Mycoplasma ... "Screening for group B Streptococcus in pregnant women: a systematic review and meta-analysis". Revista latino-americana de ...
http://en.wikipedia.org/wiki/Streptococcus_pneumoniae Streptococcus pneumoniae. Englska wikipedia. Hämtad: 2012-04-19. ^ ... Pneumokocker (Streptococcus pneumoniae) är en art av bakterier inom släktet streptokocker som kan orsaka ett stort antal olika ... Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Streptococcus pneumoniae, 18 mars ...
De vanligaste bakterier som detta berör är staphylococcus aureus, streptococcus pneumoniae, moraxella catarrhalis. ...
Rutinvaccination mot Streptococcus pneumoniae med pneumokockkonjugatvaccin (PCV), vilket är aktivt mot sju vanliga serotyper av ... Äldre barn påverkas oftare av "Neisseria meningitidis" (meningokocker) och "Streptococcus pneumoniae" (serotyperna 6, 9, 14, 18 ... Ett latexagglutinationstest kan vara positivt vid meningit orsakad av Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, ... "Streptococcus pneumoniae " tillsammans 80 % av alla fall av bakteriell meningit. Risken för "Listeria monocytogenes" ökar hos ...
Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae och Staphylococcus aureus). Adekvat behandling av sjukdomen utgörs av ...
En annan mycket viktig streptokock är Streptococcus pneumoniae (pneumokocker) som är den vanligaste orsaken till ... I grupp C finns till exempel Streptococcus equi som orsakar kvarka hos hästar och Streptococcus dysgalactiae, som någon gång ... Grupp B-streptokocker (GBS), exempelvis Streptococcus agalactiae, kan finnas i vaginan hos fertila och gravida kvinnor och ... Många streptokockarter är vanliga sjukdomsalstrare, och den vanligaste av dessa är Streptococcus pyogenes, som är ...
Förmågan av trietylenglykol för att inaktivera Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes och Influensa A-virus i luften ...
... bihåleinflammation och lunginflammation vilka oftast orsakas av Streptococcus pneumoniae. Medlet är också effektivt vid ... halsfluss, en infektion som oftast orsakas av en annan sorts streptokock, Streptococcus pyogenes. Preparat som ampicillin, ...
... som reagerade med en sockerart benämnd C i bakteriearten Streptococcus pneumoniae (pneumokocker).. Genen för CRP är lokaliserad ...
Ett latexagglutinationstest kan vara positivt vid meningit orsakad av Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, ... Rutinvaccination mot Streptococcus pneumoniae med pneumokockkonjugatvaccin (PCV), vilket är aktivt mot sju vanliga serotyper av ... Äldre barn påverkas oftare av "Neisseria meningitidis" (meningokocker) och "Streptococcus pneumoniae" (serotyperna 6, 9, 14, 18 ... Hos vuxna orsakar "Neisseria meningitidis "och "Streptococcus pneumoniae " tillsammans 80 % av alla fall av bakteriell meningit ...