Verklighetens "tandtroll" kan ses som bakterien Streptococcus Mutans (m.fl.) som likt de fiktiva "tandtrollen" orsakar ...
... hjälper den karies-orsakande bakterien Streptococcus mutans att klibba fast vid tänderna. Genom forskningsarbete vid ...
... inklusive Streptococcus mutans, den orala bakterie som förorsakar dental plack. Trehalos användas för behandling av Huntingtons ...
Beläggningen bildas nästan helt av bakterier (huvudsakligen streptococcus mutans och anaeroba organismer), med varierande ...
Mikroorganismerna som bildar beläggningen är nästan helt bakterier (huvudsakligen streptococcus mutans och anaeroba organismer ...
... , hål i tänderna, eller tandröta, är en infektionssjukdom som orsakas av olika bakterier, främst Streptococcus mutans och ... återfinns Streptococcus mutans och Lactobacilli. Bakterierna i tändernas plack lever på jäsbara kolhydrater som tillförs med ...
... är en bakterie som är världens ledande orsak till karies. Den hör till släktet streptokocker, är sfärisk ... Streptococcus mutans upptäcktes först av J. K. Clarke år 1924 i kariesskador på tänder, men uppmärksammades inte särskilt ... Några av dessa andra bakterier är Streptococcus sanguis, S. mitior, S. salivarius och S. milleri. S. mutans är dock den av ... Grenier, E. M., W. C. Eveland, and W. J. Loesche, Identification of Streptococcus mutans serotypes in dental plaque by ...
Verklighetens "tandtroll" kan ses som bakterien Streptococcus Mutans (m.fl.) som likt de fiktiva "tandtrollen" orsakar ...