För Grupp B Streptokocker, se Streptococcus agalactiae. Guillain-Barrés syndrom, eller Guillain-Barré-Strohls syndrom, (GBS) är ...
Grupp B-streptokocker (GBS), exempelvis Streptococcus agalactiae, kan finnas i vaginan hos fertila och gravida kvinnor och ... I grupp C finns till exempel Streptococcus equi som orsakar kvarka hos hästar och Streptococcus dysgalactiae, som någon gång ... Många streptokockarter är vanliga sjukdomsalstrare, och den vanligaste av dessa är Streptococcus pyogenes, som är ... En annan mycket viktig streptokock är Streptococcus pneumoniae (pneumokocker) som är den vanligaste orsaken till ...
ISBN 0-471-42084-0 ^ [a b c d] "Streptococcus agalactiae". http://en.wikipedia.org/wiki/Streptococcus_agalactiae. Läst 19 april ... Streptococcus agalactiae är vanliga i vaginalfloran där de återfinns hos mellan 10 och 30 % bland både gravida och icke-gravida ... Streptococcus agalactiae var väl känd som en patogen hos nötkreatur redan före Andra Världskriget. Dess betydelse som human ... Streptococcus agalactiae (också känd som Grupp B Streptokocker) är grampositiv och tillhör släktet streptokocker. Grupp B ...