Liksom hos andra arter i underordningen Strepsirhini bildar de undre fram- och hörntänder ett slags kam. Tungan är tydlig ...
... frambringar underordningen Strepsirhini. Arternas antal är omstritt. Enligt Wilson & Reeder (2005) skiljs mellan följande ...
... är en familj i underordningen Strepsirhini som tillhör ordningen primater. Det finns tre släkten som uteslutande förekommer på ...
... et tillhör delordningen Lemuriformes som i sin tur tillhör underordningen Strepsirhini bland primaterna. I ...
Bara den andra tån bär liksom hos alla andra djur i underordningen Strepsirhini en klo för att vårda pälsen. Ögonen har en ...