1934 års lag reglerade enbart sterilisering av rättsligt inkapabla. För rättsligt kapabla var sterilisering enligt ... Sterilisering under 1934 och 1941 års steriliseringslagar[redigera , redigera wikitext]. Huvudartikel: 1934 och 1941 års ... "Sterilisering blir kvar vid könsbyre!". Expressen. 12 januari 2012. http://www.expressen.se/nyheter/sterilisering-blir-kvar-vid ... När det från och med 1976 inte längre behövdes tillstånd för sterilisering ökade antalet snabbt. ...
I Sverige togs kravet på sterilisering för byte av juridiskt kön bort 2013. Det har därefter skett en markant ökning i antalet ...
Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...
Riksdagen (22 maj 2013). "Betänkande 2012/13:SoU24 Upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet - ... "Sterilisering blir kvar vid könsbyre!". Expressen. 12 januari 2012. http://www.expressen.se/nyheter/sterilisering-blir-kvar-vid ... Regeringen (14 mars 2013). "Regeringens proposition 2012/13:107 - Upphävande av kravet på sterilisering för ändrad ... http://www.dn.se/debatt/dags-att-avskaffa-kravet-pa-sterilisering-vid-konsbyte. ^ Regeringen (12 april 2012). "Proposition 2011 ...
Tyskland inför tvångslagar om sterilisering [15].. Födda[redigera , redigera wikitext]. *3 januari - Long Boret, kambodjansk ...
Något annat skäl till sterilisering tillåts inte.. *Sveriges riksdag slår fast att etniska minoriteter ska ges rätt att själva ...
Elis Essen-Möller utför Sveriges första rashygieniska sterilisering.[12]. *Planerna på att bygga ett rådhus i granit i ...
Kravet på sterilisering blev den 10 januari 2013 obsolet, på grund av en dom i Kammarrätten i Stockholm. Kravet togs också bort ... Kammarrätten i Stockholm (19 december 2012). "Kravet på sterilisering vid könsbyte strider mot Europakonventionen". ... förutom sterilisering, för att få nytt juridiskt kön har aldrig funnits, för någon av grupperna. Socialstyrelsens Rättsliga ...
Sterilisering (kvinna/man): 0,1-0,5 [1]. På senare år har hormonfria preventivmetoder såsom temperaturbaserade p-datorer och ...
... vid tidpunkten för ansökan om sterilisering eller då sterilisering utfördes var omyndig eller underårig, 3. vid tidpunkten för ... Sterilisering påbjöds i tre fall, nämligen på: eugenisk indikation (även benämnd arvs/rashygienisk), då det kunde antas att en ... varken undertecknat ansökan om sterilisering eller skriftligen samtyckt till sterilisering, 2. ... Bland anklagelsepunkterna togs sterilisering upp som första punkt i lärarinnans brev. Hon menade att ledningen på Bodaborg ...
Två år senare hade ett program för sterilisering antagits. År 1941/1942 hade det beslutats om den slutliga lösningen det vill ... Han brukade ge dem med hälften judiskt blod valet mellan sterilisering och deportation. Han invände slutligen att hade han ...
... övertalad och annat ofrivillig sterilisering. Rapporten refererar till ofrivillig sterilisering av ett antal specifika ... Domen talade emot sterilisering som straff och anförde också påbudet om likabehandling i USA:s konstitution. Det innebar att om ... Sterilisering enligt 1934 års lag krävde enbart diagnosen "sinnessvag" (danska: andssvag) och ett samtycke från en utsedd ... Gravida kvinnor har lurats att samtycka till sterilisering i tron att samtycket rört ett kejsarsnitt, även vid tillfällen när ...
För att döda också sporerna måste man genomföra sterilisering, desinfektion räcker inte. Hos alla typer av mossor (levermossor ...
Den färdiga produkten innehåller 40-45 % socker, och håller sig då utan sterilisering. ...
ISBN 91-973258-0-5 Ramstorp, Matts (1999). Renhetsteknik: filtrering och sterilisering. Malmö: BioTeknisk ProcessDesign. Libris ...
Sverige inför fri sterilisering. Sverige höjer räntan till 8 % på grund av valutautflödet. Tullen i Norrköping beslagtar 13,5 ...
I många länder måste transsexuella för att få tillgång till könsbekräftande behandling genomgå sterilisering. De flesta ...
Det proteinhaltiga vattnet går därefter igenom olika steg som rening, avsaltning, förtjockning, sterilisering, och torkning. ...
... till exempel genom rengöring och sterilisering. Ett aseptiskt arbetssätt innebär att man bevarar det rena rent och det sterila ...
2 maj - En svensk sakkunnigkommitté lägger fram ett förslag om sterilisering i rashygieniskt och socialt syfte. 15 maj - Den ...
År 1941 publicerade han boken Germany Must Perish!, som förordar folkmord på tyskarna genom sterilisering. Därtill förespråkade ...
Trots sin sterilisering var han inte barnlös. Han hade fått en son, Sigurd ("Sigge") Bode (1928-2003), tillsammans med Agnes ...
Diaton tonometri innebär inte kontakt med hornhinnan och kräver inte sterilisering av enheten eller lokal smärtlindring under ...
Otto Hofmann, som var chef för RuSHA, föreslog att halvjudar skulle få välja mellan deportation och sterilisering. Dessa ... Dessa personer skulle undgå deportation och istället undergå sterilisering. Heydrich talade i ungefär en timme; därefter följde ...
Föräldrar uppmanades att genomgå sterilisering efter sitt andra barn. Tredje och fjärde barn fick lägre prioritet i ...
... sterilisering och abort. Den vanligaste motiveringen till dessa "åtgärder" var att människosläktet höll på att degenereras, ...
Den kan bland annat användas till ytterst snabb och effektiv blekning av kemiska pappersmassor, samt för sterilisering av ...
Annars ligger luften kvar i ihåligheterna och "isolerar" så att ångan inte kommer åt överallt för en lyckad sterilisering. Här ...
... kyskhet och sterilisering. Födelsekontroll kan ske frivilligt, eller i vissa samhällen under tvång, till exempel i form av ...