Inom hjärtmedicin kommer en speciellt utformad sträckmetall till användning vid ballongvidgning med så kallade stentar. ...
Stentar är ofta behandlade med olika ämnen för att man ska få det resultat som önskas. Efter att en stent monterats får ...
Mer avancerade är röntgen- och strålbehandlingsapparatur, ortopediska implantat, stentar, skalpeller, IT- och journalsystem, e- ...
År 1980 gjordes de första tekniskt lyckade inläggen av stentar utvecklade av ingenjören Wallstén för att medge avflöde genom ...