Ett Mann-Whitney U-test är inte beroende av en normalfördelning och är en icke-parametrisk motsvarighet till t-testet. Pallent ... Mann-Whitney U-test, efter Henry Mann och hans student Donald Ransom Whitney, är inom statistiken ett icke-parametriskt test ...