Staphylococcus aureus-odling Staphylo-coccus aureus Förstoring 50 000 × Staphylococcus epidermidis Alkannin är urindrivande. ... Allkannin har visat sig ha viss desinficerande verkan mot mikroberna Staphylococcus aureus och Staphylococcus epidermidis, och ...
... är en bakterie som tillhör kroppens naturliga bakterieflora på hud och slemhinnor. De förekommer ... S. epidermidis kan leda till sepsis, endokardit, ledprotesinfektion och peritonit. S. epidermidis producerar en biofilm som gör ... Enzymet koagulas kan inte bildas då S. epidermidis är koagulasnegativ (KNS koagulasnegativ stafylokocker). Den bildar inte ... Otto, Michael (1 augusti 2009). "Staphylococcus epidermidis - the "accidental" pathogen". Nature reviews. Microbiology. http:// ...