Till exempel kan stafylokock-bakterier på hudens yta reglera en inflammation orsakad av en skada. Människor och andra djur äter ...