Mellan spindelvävshinnan och den mjuka hjärnhinnan finns det subaraknoidala utrymmet, som är kontinuerligt med hjärnans ventrikelsystem. Detta utrymme innehåller alltså cerebrospinalvätska som produceras inne i hjärnans ventriklar. Cerebrospinalvätskan lämnar det subaraknoidala utrymmet genom utskott från araknoidea (s.k. araknoidalvilli) till venösa hålrum i skallen. Från de venösa hålrummen lämnar blodet hjärnan via vener.. Hjärnans stora artärer ligger i det subaraknoidala rummet. En blödning från dessa artärer beror oftast på en försvagning på artären, så kallat bråck. Man får då en subaraknoidal blödning. En blödning i det subaraknoidala rummet kan även uppstå efter trauma mot huvudet, kallas då en traumatisk subaraknoidal blödning.. ...
... (CSV), det vill säga "hjärn-ryggmärgsvätska" eller oftare ryggmärgsvätska, på engelska cerebrospinal fluid (CSF) och på latin liquor cerebrospinalis eller bara likvor, är en färglös vätska som fyller hjärnans ventriklar (kommunicerande hålrum) och flödar runt i och kring hjärnan och ryggmärgen mellan hinnorna pia mater och spindelvävshinnan. CSV består av natriumklorid och andra salter. Cerebrospinalvätskan har flera funktioner. Förutom att den agerar stötdämpande och skyddar hjärnan vid mekaniskt trauma, bidrar den till kylning av hjärnan, transporterar näringsämnen till hjärnceller som ligger nära ventriklarna, samt avlägsnar slaggprodukter. Produktionen av cerebrospinalvätskan görs av ependymalceller som finns på väggarna i ventriklarna, närmare bestämt i de så kallade plexus choroideus vilka också utgör blodhjärnbarriären. Produktionen av CSV uppgår till ungefär 500 ml per dygn. En vuxen individ har normalt cirka 140 ml ...
... kan avse: Subdural - under dura mater, se Hårda hjärnhinnan Subduralrummet - det utrymme som avgränsas av hårda hjärnhinnan och spindelvävshinnan. Subduralblödning - en blödning i mellanrummet mellan dura mater och ...
... , italienska: Tute Bianche, är en aktionsform som användes av bland annat Ya Basta! och Globalisering underifrån mellan åren 1994 och 2001. Aktionsformen gick ut på att med hemmagjorda skydd av till exempel hockeyskydd, skumgummi, liggunderlag och annat som kan fungera som dämpande mot polisens batongslag, tränga sig igenom polisavspärrningar. Ovanpå skydden bar gruppen vita overaller inspirerade av Michelingubben och för att synas. Michelingubben, Bibendum, är däckföretaget Michelins maskot, en figur helt iklädd vita bilringar. De vita overallerna agerade ofta i samband med stora internationella politiska toppmöten. En grupp medlemmar tryckte och gungade sig igenom polisleden och skydden skulle göra att de kunde ta emot slag tills polisen inte kunde stå emot och hålla kvar aktivisterna. Aktionsformen utvecklades av italienska Ya Basta! starkt inspirerade av, men också samarbetandes med, Zapatisterna i Mexiko. Jögen Lundälv, Marianne Liliequist. (2002). ...
Intratekal (IT) injektion / intradural injektion / subaraknoidal injektion (innanför hjärn- och ryggmärgshinnorna hårda hjärnhinnan (ytterst) och spindelvävshinnan, men utanför mjuka hjärnhinnan) (ibland används även de mer mångtydiga begreppen spinal injektion och intraspinal injektion) avser en tillförsel till cerebrospinalvätskan / likvor. Den vanligaste intratekala injektionen, eventuellt alternativt som intratekal infusion, är en slags ryggbedövning varvid man injicerar i första hand så kallat lokalbedövningsmedel för att bedöva en del av kroppen. Mot vissa tumörer i centrala nervsystemet förekommer intratekal injektion av cytostatika, till exempel Metotrexat. Vid svår spasticitet kan intratekal infusion av Baklofen vara aktuellt. Lumbalpunktion ^ "Epidural, intratekal och perifer smärtbehandling". Vårdhandboken, Inera. ...
... kan avse: Subaraknoidala utrymmet - ett utrymme mellan spindelvävshinnan och den mjuka hjärnhinnan Subaraknoidalrummet - mellan den hårda och den mjuka hjärnhinnan Subaraknoidal blödning - en blödning i detta ...
... (LP) är ett prov som tas från likvor (även kallad ryggmärgsvätska) som cirkulerar i och kring hjärnan och kring ryggmärgen i kotkanalen (canalis vertebralis). Sådan provtagning kan vara till hjälp för att diagnostisera ett flertal sjukdomar i nervsystemet. Det kan gälla exempelvis infektioner, sjukdomar som MS och vissa typer av hjärnblödning. Även vid diagnostiken av demenssjukdomar så har lumbalpunktion fått en viktig betydelse. Provet går till så att en läkare, ibland efter lokalbedövning, för in en kanyl mellan två ryggkotor i ländryggen (vanligen L3-L4) och tappar ut en liten volym likvor. Genom att ta prov i ländryggen kan man sticka in i det vätskeförande utrymmet innanför hjärn- och ryggmärgshinnorna (hårda hjärnhinnan (ytterst) och spindelvävshinnan, men utanför mjuka hjärnhinnan) utan att riskera skador på ryggmärgen som slutar i höjd med de översta ländkotorna. Av inte helt klarlagda skäl, kan en del av patienterna (15-20 %) ...
... är det hålrum i subaraknoidalrummet mellan hjärnans spindelvävshinnan samt mjuka hjärnhinnan. Cisterna magna är beläget inferiort om cerebellum, och tar emot vätska genom apertura mediana ventriculi quarti. KI ...
... (latin, ungefär "hulda moder"; egentligen "den milda modern") är främst en beteckning för en alumns lärosäte, men används även som omskrivning av fosterland. Det var också en romersk tilltalsform för vissa gudinnor.. I avsikt att från kristendomen motverka detta är det också en benämning på jungfru Maria. Hennes födelsedag ("Morsmässodagen"), som i kyrkoåret firas den 8 september, har i den svenska almanackan namnet Alma. Universitet kallas alma mater som en metafor, där universitetet (den närande modern) när studenterna med bildning och vetande. I denna form stammar uttrycket från Universitetet i Bologna vars motto är "Alma mater studiorum". Universitetet grundades 1088 och är därmed västvärldens äldsta ännu existerande universitet. I brittisk engelska används alma mater sällan, men i amerikansk engelska används det till och med om skolor ända ner på grundskolenivå. Dessutom betecknar alma mater där ofta skol- eller universitetshymner, som ofta ...
Granulation leder hit. För granulation inom medicin, se Läkkött Granuler är små ljusare områden på solytan som orsakas av konvektioner, det vill säga värme som stiger upp från solens inre. En typisk granul är ungefär 100 mil i diameter och existerar i omkring 10 minuter. Denna sol-relaterade artikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan. Denna astrofysikrelaterade artikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan ...
Mellan spindelvävshinnan och den mjuka hjärnhinnan finns det subaraknoidala utrymmet, som är kontinuerligt med hjärnans ventrikelsystem. Detta utrymme innehåller alltså cerebrospinalvätska som produceras inne i hjärnans ventriklar. Cerebrospinalvätskan lämnar det subaraknoidala utrymmet genom utskott från araknoidea (s.k. araknoidalvilli) till venösa hålrum i skallen. Från de venösa hålrummen lämnar blodet hjärnan via vener.. Hjärnans stora artärer ligger i det subaraknoidala rummet. En blödning från dessa artärer beror oftast på en försvagning på artären, så kallat bråck. Man får då en subaraknoidal blödning. En blödning i det subaraknoidala rummet kan även uppstå efter trauma mot huvudet, kallas då en traumatisk subaraknoidal blödning.. ...
... kan avse: Subaraknoidala utrymmet - ett utrymme mellan spindelvävshinnan och den mjuka hjärnhinnan Subaraknoidalrummet - mellan den hårda och den mjuka hjärnhinnan Subaraknoidal blödning - en blödning i detta ...
... är det hålrum i subaraknoidalrummet mellan hjärnans spindelvävshinnan samt mjuka hjärnhinnan. Cisterna magna är beläget inferiort om cerebellum, och tar emot vätska genom apertura mediana ventriculi quarti. KI ...