Han utgav en mängd avhandlingar i spektralanalys, värmelära med mera. Bland hans skrifter märks An elementary treatise on heat ...
Han sysslade även med spektralanalys och konstruerade 1877 ett universalspektroskop. Bibliografi i urval[redigera , redigera ...
7 februari - William Huggins (död 1910), brittisk astronom och pionjär inom astronomisk spektralanalys. 16 februari - Peter ...
... upptäcktes 1860 med hjälp av spektralanalys av de båda tyska kemisterna Gustav Kirchhoff och Robert Bunsen. Ämnet fick ...
De framträder som tydliga band vid spektralanalys av sådana ljud och flyttar sig inte när ljudets tonhöjd ändras. Inom tal- och ... en karakteristisk topp runt 500 Hz som utgör den enda påtagliga likheten mellan instrumentets olika toner i en spektralanalys. ...
Från 1862 sysselsatte han sig huvudsakligen med spektralanalys av himlakropparna och kom då fram till högst betydelsefulla ...
... spektralanalys och mätning av intensiteten hos ultraviolett strålning. Han utgav från 1887 "Jahrbuch für Photographie und ...
Masspektrometri Ramanspektroskopi Röntgenemissionspektroskopi Spektralanalys Analytisk kemi Astronomi Atomfysik Fasta ...
Spektralanalys Masspektrometri Analytisk kemi Fotometer ^ [a b c] Ehinger, Magnus (2016). Kemi 2. sid. 293 ^ [a b] [ ...
Genom spektralanalys vet man att organiska molekyler finns i kometer och meteoriter. 2004 hittades spår av polycykliska ...
Spektralanalys kan användas för olika typer av signaler, såväl ljud som ljus - elektromagnetisk strålning. Då olika kemiska ... föreningar tar upp och avger elektromagnetisk strålning med olika frekvens i olika stor omfattning kan spektralanalys användas ...
När de sedan gjorde an spektralanalys på gasen visade det sig att den hade många linjer i det röda våglängdsområdet och några ... När urladdningen vid en spektralanalys av provet gick genom röret lyste gasen med en karmosinröd färg. ...
... emissionslinjer Spektralanalys i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1917). ...
Det kan vara GPS, digital bildbehandling, fotogrammetri, radardata, laserskanning, spektralanalys, digitalisering av analoga ...
I ett absorptionsspektrum vid spektralanalys kan följande spektrallinjer iakttas (Å): 4330 6200 6460 6860 6990 I Afghanistan ...
... kvatitativ spektralanalys med mera, samt de mot allmänna biologiska problem riktade Klima und Boden (1925, 2:a upplagan 1930) ...
Spektralanalys, expost och historik (1866), Mémoire sur la détermination des longueurs d'onde des raies métalliques (1867) var ...
Han har huvudsakligen sysslat med spektralanalys, dels för studium av kometernas och solfläckarnas spektrum, dels för ...
Den blev känd under namnet "Variabilis Coronae" 1935 blev R Coronae Borealis första stjärna som med spektralanalys bevisades ha ...
... kan användas för olika typer av signaler, som t.ex. ljud och ljus (elektromagnetisk strålning). Inom akustiken ... Spektralanalys är en metod för att undersöka ett spektrum, den spektrala energifördelningen, det vill säga energifördelningen i ... kemiska föreningar tar upp och avger elektromagnetisk strålning med olika frekvens i olika stor omfattning kan spektralanalys ...
Spektralanalys av stjärnans spektrum har visat att de fotosfäriska linjerna för SiII och HeI- har en samtidig periodisk ...
1903 gjorde Ramsay tillsammans med Frederick Soddy genom spektralanalys den uppseendeväckande upptäckten, att helium bildas av ...
Strutt hittade ingen förklaring på problemet men skotten sir William Ramsay gjorde en spektralanalys på luft befriad från syre ...
... spektralanalys och mer (inklusive tidsresande i många berättelser från Pre-Crisis). Med undantaget den utomjordiska enheten ...
... där han bland annat tillämpade spektralanalys, fotografi och termodynamik på astronomiska problem, dels av teoretiska ...