"Determination of porphyrins in oral bacteria by liquid chromatography electrospray ionization tandem mass spectrometry". ... Lim, C.K. High performance liquid chromatography and mass spectrometry of porphyrins, chloraphylls and bilins. ...
Elektrosprejjonisering (Electrospray ionisation, ESI)Redigera. Joner produceras genom att spreja en lösning av analyten in i ... de., Hoffmann, Edmond (2007). Mass spectrometry : principles and applications (3rd ed). J. Wiley. ISBN 9780470033104. OCLC ... Joner av olika mass-laddningsförhållande kan sedan skannas ut, liknande en kvadrupol. I en jonfälla kan joner även analyseras ... Matrix Assisted Laser Desorption Ionization (MALDI)Redigera. Jonisering sker med en laserstråle och är en mjukare teknik än ...