Han författade skrifter i psykiatri och socialmedicin. Jacobson, George i Vem är det 1993. ...
Han har författat skrifter i psykiatri och socialmedicin. Källor[redigera , redigera wikitext]. *Westrin, Claes-Göran i Vem är ... Han var provinsialläkare i Vindeln 1956-60, läkare i invärtesmedicin, neurologi, psykiatri och socialmedicin 1960-70, ... överläkare i psykiatri i Skövde 1971-81, professor i socialmedicin vid Uppsala universitet och överläkare vid socialmedicinska ...
Han författade skrifter i neurologi, psykiatri, socialmedicin och kriminologi. I sitt första gifte 1935-1942 med professor ...
Han författade skrifter i psykiatri, psykosomatisk medicin, socialmedicin och sexologi. Sjövall, Thorsten S Thson i Vem är det ...
Scheel var en mycket framstående hygieniker med stort intresse för socialmedicin. Han förbättrade vattenförsörjningen och ...
Åren 1960-1961 var han tillförordnad professor i socialmedicin vid Göteborgs universitet. Han var professor i psykiatri vid ...
Jonsson var 1968-1970 tillförordnad professor i socialmedicin och överläkare vid Karolinska sjukhuset. Han tillämpade ...
Uppsala: Institutionen för socialmedicin, Uppsala univ. ; Örebro : A.M. Stalfelt, Medicinska kliniken, Regionsjukhuset i Örebro ...
i socialmedicin Monica Johansson, fil. lic. i sociologi Risto Liljeqvist, universitetslektor i kommunal ekonomi, en av ...
Han författade skrifter i gynekologi och socialmedicin. Svennerud, Sven E i Vem är Vem?: Skåne, Halland, Blekinge (andra ...
Han författade skrifter i socialmedicin och pediatrik. Han var riddare av Nordstjärneorden (RNO). Första äktenskapet varade ...
Han författade skrifter inom hälsovård, skolhygien och socialmedicin. Makarna Stéenhoff och deras barn är begravda på Solna ...
Bo J.A. Haglund, Socialmedicin, Karolinska Institutet, Stockholm. Redaktör Heidi Möller, Redaktionssekreterare Asgeir Helgason ...
Han författade skrifter i socialmedicin, fysiologi och pediatrik. Gyllenswärd, Curt E i Vem är det 1977 Döda 1970-1980 i Vem är ...
Karolinska institutet, Institutionen för socialmedicin, Vårdcentralen Kronan, 0281-9651 ; 348 (Gold Report). Sundbyberg. Libris ... är docent i socialmedicin vid nämnda institut. Hon har även skrivit dokumentärromanen Tibastens sång om sin fars liv då han var ...
... biträdande professor i socialmedicin vid Helsingfors universitet från 1977. Sievers publicerade vetenskapliga undersökningar ...
Som professor specialiserade sig han först och främst i hygien, med blev 1951 Norges första professor i socialmedicin. Från ... var en norsk läkare och en pionjär inom socialmedicin. Strøm avlade medicinsk ämbetsexamen 1926 och disputerade 1936 på en ...
Han författade skrifter i histologi, röntgendiagnostik, obstetrik och gynekologi samt socialmedicin. Svenska läkare (redaktör ...
... , född 1943, är en svensk läkare och specialist i socialmedicin. Svanström är professor emeritus i socialmedicin ... Svanström är författare till närmare 1 200 artiklar och många läroböcker i socialmedicin, epidemiologi och säkerhetsfrämjande ...
... , född 19 mars 1910 i Stockholm, död 26 juni 1977 i Stockholm, var en svensk professor i socialmedicin, sexolog ... Samma år utnämndes han till docent i socialmedicin vid Karolinska Institutet. Dessutom var han verksam vid socialnämnden och ... Han blev en av de första professorna i socialmedicin i Sverige, och Karolinska Institutets första. Han var professor 1961-1975 ... Socialmedicin (1973-1979). Den ofärdiga välfärden skrev han 1967 tillsammans med sin hustru, sociologen Maj-Britt Inghe (1921- ...
... har arbetat inom psykiatri och socialmedicin och bland annat varit överläkare i psykiatri vid Danderyds ...
Han har författat skrifter i alkohol- och narkotikaforskning, analytisk kemi, toxikologi och socialmedicin. Rydberg, Ulf S i ...
Sociologi Vårdvetenskap Socialmedicin Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia ...
År 1972 studerade han socialmedicin vid St. John's Medical College i Bangalore i Indien. Han tog läkarexamen 1975 och var ...
Mellan 1954 och 1956 ägnade han sig åt allmänmedicin, neurologi, patologi, psykiatri och föreläste även lite om socialmedicin ...
... socialmedicin, stadsplanering och sociologi. En särskild serie omfattar Stockholms olika stadsdelar, en annan arkitekter ...
... , född 1932, är en svensk läkare och professor emeritus i socialmedicin med arbetsmedicinsk inriktning. Olin ...
Alexanderson har forskat främst om sjukfrånvaro sedan början av 1990-talet, disputerade i medicinsk vetenskap/socialmedicin vid ... Hon var verksam avdelningen för socialmedicin vid Linköpings universitet 1986-2003, först som universitetsadjunkt och sedan som ...
... kom att bli framstående forskare inom socialmedicin. Vid Knut Senanders bortgång 1975 stod att läsa i Svenska ...
Åren 1950-1958 var han verksam med praktisk medicin i Lund, där han undervisade vid universitetet i socialmedicin. Han ...