"Centerpartiets liberalism är social, decentralistisk och grön. Den är jordnära och frihetlig. Den bygger på rättvisa och ... Sedan 2013 definierar partiet sin liberala ideologi som "social, decentralistisk och grön".[3] Viktiga utgångspunkter för ...
Samma strategiska plan anger förbundets värden; samarbete, mångfald, integritet och social rättvisa. I juli 1993 tilldelades ... De har även kontakter och information om legal, social och politisk status för homosexuella runt om i världen. De stödjer dessa ... De vill se en värld där global rättvisa och jämlikhet är garanterad för alla, oavsett sexuell läggning, könsidentitet, ... "NGO Branch" (på Engelska). United Nations Department of Economic and Social Affairs. http://esango.un.org/civilsociety/ ...
... och social rättvisa 1993-1994. "I did all the major vices", kommenterade han senare. Williams adlades 1999. Han var även medlem ... "Truth, Politics and Self-Deception," Social Research. 63.3 (Fall 1996). "Toleration: An Impossible Virtue?" i Toleration: An ... men bytte senare sida när hon med några andra grundade det mer mittenbaserade Social Democratic Party. Williams lämnade Oxford ...
Lerner, M.J. (1975). The justice motive in social behavior: Introduction. Journal of Social Issues, 31 (3), 1-19. Lerner, M.J ... Teori om upplevd rättvisa utgår också från att slutresultatet av individens subjektiva bedömning av rättvisa påverkar ... Inom marknadsföring har forskningen fokuserat på upplevd rättvisa när en kund blir utsatt för fel i en tjänsteleverans och dess ... En vanlig utgångspunkt i teori om upplevd rättvisa, sedan Adams (1963),[förtydliga] är att individer är närmast programmerade ...
Al-Adala al-Ijtima'iyya fi'l-Islam (Social rättvisa i islam), 1949. *Ma'arakat al-Islam wa'l-Ra's Maliyya (The Battle Between ... Social rättvisa i islam) och Ma'alim fi-l-Tariq (Milstolpar). Hans omfattande kommentar till Koranen, Fi Zilal al-Qur'an (I ...
Den förespråkar "social rättvisa, kvinnors frigörelse och världsfred". Tidningens mål var att göra kvinnliga arbetare medvetna ...
Den vita färgen symboliserar social rättvisa och harmoni. Grönt står för landet och naturen. Den tidigare flaggan från 1977 ...
Hon tillskrev honom sin passion för social rättvisa. Hennes förhållande till sin mor var ansträngt, men Dworkin skrev senare om ...
Gröna partiet i Kanada sammanfattar deras ideologi i sex grundläggande principer: ecologisk vishet, pacifism, social rättvisa, ...
... är en organisation som arbetar för social rättvisa. De organiserar unga förortsbor i Storstockholm och grundades 2008 ...
Ljunggren, Börje (2008). Kina - vår tids drama: [historia, politik, ekonomi, miljö, social rättvisa, mänskliga rättigheter] (1 ...
Hon arbetade för kvinnors rättigheter och social och ekonomisk rättvisa. 1996 fick Sydafrika en ny grundlag, där bland annat ... en rörelse för skuldavskrivning och ekonomisk rättvisa i utvecklingsländer. 2004 började Lekalakala arbeta för Jubilee SA. Nu ...
Hon började kämpa för social rättvisa och organiserade textilarbetarnas första fackförening. År 1976 startade hon Consumers ...
Därmed vidgas klimatfrågan till att bli ett problem som också innefattar social rättvisa och där lösningarna inte bara handlar ... Därmed kombinerades frågan om miljöförstöring med den om social rättvisa, och blev en fråga om livskvalitet för nuvarande och ... "social, ekologisk och könsbaserad rättvisa". Nätverket formulerade principer för att uppnå klimaträttvisa, där bland annat krav ... även att miljön och klimatet var nödvändiga faktorer för att uppnå rättvisa. Kopplingen mellan klimat och rättvisa fanns dock ...
Man kämpade för social rättvisa, motsatte sig militarismen och kapitalismen och var ofta allmänt antiamerikansk. ...
Social rättvisa. *Pacifism. *Antiglobalisering. Däremot är klassamhällets ideologi eller socialistisk teori inte lika viktigt ...
Målsättningen är att kämpa för solidaritet, fackföreningar, social rättvisa, och arbetares rättigheter. Andra verkningsområden ...
... är också att förespråka social rättvisa vilket är absolut nödvändigt". "Monaco tror, liksom Europeiska unionen, på konceptet ...
Förutom de traditionella liberala kraven förs även krav på social rättvisa fram. Chartismen är en i England betydelsefull ... Alla överföringar, som genomförs på frivillig basis, är enligt Nozick rättvisa och förenliga med individens frihet. I ett ... centralt kapitel, "Distributiv rättvisa", lägger han fram en tredelad rättviseuppfattning gällande detta. Den innebär att en ...
I senaten har han lagt fram frågor om etnicitet och social rättvisa. ^ Pilkington, Ed (16 oktober 2013). "Cory Booker: the ...
De vill som oberoende webbsida sträva efter fred, stabilitet, transparens, tolerans, social rättvisa, demokrati och utveckling ...
Partiet vill bygga en "social union" för att uppnå hållbar fred, framsteg och välstånd. Partiet motsätter sig den ... PES baserar sin politik på fem grundläggande värderingar: frihet och demokrati, jämlikhet och rättvisa samt solidaritet. ... "Social Europe" (på engelska). Europeiska socialdemokraters parti. Arkiverad från originalet den 10 januari 2014. https://web. ... https://web.archive.org/web/20140110102431/http://www.pes.eu/en/pes-action/political-initiatives/social-europe/workers-mobility ...
Libris 1975578 Social engineering and the woman question: Sweden in the thirties. Reprint - Institutet för arbetslivsforskning ... Samtal om rättvisa, 1103-2146 ; 9. Stockholm: Brevskolan. 1993. Libris 7431356 Narratives of subordination?. Reprint - ... Libris 7665869 The gender system: theoretical reflections on the social subordination of women. Uppsala: Maktutredningen. 1990 ...
Lafontaine lämnade senare SPD och bildade partiet Valalternativet Arbete och social rättvisa (WASG). I förbundsdagsvalet 2002 ...
Den iranska revolutionens centrala paroll var inte demokrati utan antiimperialism och social rättvisa. I revolutionens första ...
Hur möjligheter och rättvisa på arbetsplatsen påverkar tvärpolitiska förbindelser.) Level Playing Field Institute, San ... Social kompetens. Referenser[redigera , redigera wikitext]. *^ Träng er inte i kön för att klaga på kvittot! Arkiverad 18 ... The Grammar of Society: The Nature and Dynamics of Social Norms, New York: Cambridge University Press, Ch. 1 ... The Grammar of Society: The Nature and Dynamics of Social Norms, New York: Cambridge University Press. ...