... exempelvis av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU). Mistra EviEM, som inledde sin verksamhet i januari ... Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) Collaboration for Environmental Evidence (CEE) (Miljövård). ...
... social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och återanvändning och återvinning liksom ...
Social and Governace) i riskanalyser. Organisationen är känd för att ha tagit fram och utvecklat "Principles for Responsible ...
... ett tvärvetenskapligt område inom psykologin och beteendevetenskapen Social miljö - det sociala sammanhang i vilket en person ...
Corporate Social Responsibility. Efter några år ökades bevakningsområdet för tidningen till att också omfatta miljö- och ...
1 milj träffar och "2000-talets första tio år" med varianter 0,5 milj träffar den 2010-01-29 ^ [a b] Sture Allén: "Några ... Språkbruket påverkas ständigt av både logik, bekvämlighet, vanor, känsla, social tillhörighet och behov av språkliga nyanser. ...
Partido Encuentro Solidiario (f.d. Partido Encuentro Social) (PES): Encuentro Social (Socialt möte partiet) var ett ... De tre största urfolksspråken är nahuatl (1,4 milj. talare), yukatek (750 000) och mixtekiska (500 000).. Bland flera kända ... 55 procent av Mexikos befolkning i arbetsför ålder har arbeten (2006). Enligt Secretaría de Trabajo y Previción Social (www. ...
Skulle man utvidga folkmordsbegreppet till att även omfatta social tillhörighet, klasser och politisk åskådning, så var det ... omkring 6 miljoner döda av 35 milj invånare. Den överväldigande delen av dessa var civila, varav ca hälften var etniska ...
... ca 12 milj. inv.), Calcutta (ca 11 milj.), Delhi (8,4 milj.) och Madras (ca 5 milj.). Genom höga födelsetal och sjunkande ... står för kartor med social, economisk och demografisk data för Indien 2001 Population of India 2011 map; ... bortåt 100 milj.) De är utbredda över hela landet och är i majoritet i det omstridda Kashmir, där den muslimska separatismen är ...
I hållbar utveckling ingår tre dimensioner: ekologisk, social och ekonomisk. LundaEko fokuserar på den ekologiska dimensionen ... https://web.archive.org/web/20150213010849/http://www.lund.se/Global/F%C3%B6rvaltningar/Kommunkontoret/Milj%C3%B6strategiska/ ...
physorg.com: "Was Triceratops a social animal?", 24-3-2009. ^ thaindian.com: "Triceratops, Torosaurus same dino at different ... där den tros ha levt vid slutet av Kritaperioden för 67-65 milj. år sedan. Triceratops var ett gigantiskt djur som liknade en ...
Inrikespolitiskt har Indien gått in i 1980-talet med växande politisk och social oro. Blodiga oroligheter riktade mot ... Ekonomin förbättrades och efterfrågan på varor steg i den växande medelklassen (100-150 milj. människor). Trots imponerande ... Economic and Social Affairs: DESA Working Paper No. 45 (United Nations), http://www.un.org/esa/desa/papers/2007/wp45_2007.pdf, ... The Social and Economic Contexts, SAGE Publications, ISBN 978-81-7829-873-3, https://books.google.com/books?id=aQ39RO9OET4C&pg= ...