Slemhinna ^ "SLEM". SAOB. Läst 7 april 2015. ^ [a b c d e f g h] i Nationalencyklopedins nätupplaga. Läst 7 april 2015. ^ " ...
Löpmagen har en mjuk slemhinna och körtlar. Den endast obetydligt tuggade födan kommer först in i våmmen och nätmagen. Där blir ... Bladmagen (b) saknar liksom våmmen och nätmagen körtlar och utmärks av att dess slemhinna bildar stora blad. ...
På munhålans slemhinna kan det uppträda röda prickar. I allvarliga fall svårighet att svälja och därmed med att äta och dricka ...
Ytan på tungan är täckt av en slemhinna. I slemhinnan finns smaklökarna som gör att människor känner smaken av beskt, surt, ...
Huden saknar fjäll men har en tjock slemhinna. Dessutom finns ingen simblåsa. De flesta arter blir omkring fem centimeter långa ...
Genom en slemhinna är de skyddade för maneternas gift. Tidigare räknades djurgruppen till de makrillika fiskarna (Scombroidei ...
Det är via denna slemhinna som ett befruktat ägg kan implanteras i livmodern. Livmoderslemhinnan är rik på blodkärl som snart ... Även hos hästar återabsorberas den slemhinna som inte behövs. Ett sto bildar endast en mycket tunn livmoderslemhinna så länge ... Livmoderslemhinnan eller endometriet (latin: endometrium) är den slemhinna som täcker livmoderns inre yta hos däggdjur. ...
Även tarmens slemhinna påverkas, och förändras av otillagade kidneybönor. Bönorna tillagas genom att man lägger dem i blöt 6-7 ...
Rödaktig irriterad slemhinna samt sveda under en avtagbar protes.. *Sprickor med irritation i mungiporna. ...
Små ytliga sprickor i slidans slemhinna kan uppstå vid förlossning. Dessa brukar lämnas att läka utan att barnmorskan eller ... Slidans muskelväggar, bakre och främre, är beklädda med en veckad slemhinna, som ansluter till de yttre könsorganen, vilka ...
Kännetecknande för sumatrauttern är att den nedre delen av denna slemhinna är täckt av kort päls. Annars har arten tät mörkbrun ... Liksom flera andra rovdjur har arten tjock slemhinna kring näsborrarna. ...
Livmoderhalsen vidgas, varefter slemhinna med mera skrapas eller sugs ut. Vårdguiden: Gynekologisk skrapning Denna artikel om ...
... avges till blodet från celler i tolvfingertarmens slemhinna. Sekretin är en polypeptid som finns i riklig mängd i ... tunntarmens slemhinna. Vid insöndringen till blodet stimulerar den bukspottskörteln, pancreas, till elektrolytproduktion ( ...
De angriper tjocktarmen så att det uppstår en inflammation i dess slemhinna. Symptomen är desamma som vid dysenteri orsakad av ...
Har man känslig slemhinna kan man använda en tandkräm som inte innehåller natriumlaurylsulfat.[2] Utbudet av sådan tandkräm är ...
Det som händer är att en njursten rispar urinvägarnas slemhinna, som börjar blöda. ...
... (äldre blessyr), skada på hud eller slemhinna,kan uppstå både av yttre påverkan t.ex. vid en olycka eller av inre påverkan ... Magsår får man om det bildas skador i magsäckens eller i tolvfingertarmens slemhinna. Detta kan ske genom vissa infektioner ...
Av okänd anledning kan dessa två peptider tränga igenom tarmens slemhinna i situationer där slemhinnan försvagats av exempelvis ... Sjukdomen orsakar skador på tunntarmens slemhinna. Beroende på vilket sädesslag det handlar om är glykoproteinet antingen ...
... et eller epiglottis är en datagenerade broskflik täckt av en slemhinna som skyddar röstspringan. Vanligtvis är denna ...
Vid tillverkningen befrias tarmarna från slemhinna och yttre bukhinneöverdrag och skärs i smala remsor. Remsorna rullas så att ...
Den vuxna masken lever i värddjurets luftrör och är oftast fäst i luftstrupens slemhinna. Där kan den försvåra inandningsluften ...
I vardera näsborren finns tre näsmusslor (Conchae), som är benplattor beklädda med en slemhinna. Dessa består av hålrum ... och täckt av en slemhinna. I näsborrarna finns kraftiga hårstrån som fungerar som ett luftfilter; de fångar upp partiklar, små ...
... är en inflammation i tjocktarmens slemhinna som bara kan ses i mikroskop. Denna ger kronisk diarré (jämför ...
Den består av slemhinna, bindväv och muskulatur. Gomspenen tillsammans med övriga delar av mjuka gommen stänger vägen till ...
Vid blodburen smitta överförs smittämnet antingen från blod till blod eller mellan blod och slemhinna. Exempel på direkt ...
Ytan i näshålan täcks huvudsakligen av en slemhinna, nässlemhinnan. Undantaget är den yttre delen av näsborrarna som täcks av ... är benplattor beklädda med en slemhinna. Dessa består av hålrum kopplade till vener, vilket bidrar till uppvärmningen av ...
Om immunförsvaret är mindre aktivt kan då inflammation uppstå vid de bitar slemhinna som slutligen fastnat någonstans. Det ...
Ytbedövning sker genom att lokalbedövningsmedlet tillförs med till exempel salva, direkt på ytan av hud eller slemhinna. Också ...
Polyp är en onormal vävnadstillväxt som utgår från en slemhinna. Polyper kan förekomma i näsan, tjocktarmen, urinblåsan och ...
Mastceller finns bland annat i huden och i luftvägarnas slemhinna. Substanserna som frigörs ur cellen orsakar en ...