Som skyddsmedel mot judarna. En senare åsikt menar, att medeltiden anbragte judesuggan över sådana städers portar, där judarna ...
Libris 3137242 Ett skyddsmedel mot influensa. Stockholm. 1918. Libris 3137237 Läkarens, lagens och allmänhetens ställning till ...
Han angav redan 1916 mässlingskonvalescentserum som ett skyddsmedel mot mässling. I det omfattande och intensiva arbetet för ...
Olika rekommenderade skyddsmedel inkluderar gafflar i håret, liksom Vegemite eller tandkräm bakom öronen; inga bevis finns dock ... för att dessa skyddsmedel gör någon praktisk verkan. ^ [a b c d e f] Westscott, Ben (17 december 2020). "The true and ...
Det används också till skyddsmedel för skog, insektsmedel, beläggning på material samt till organiska rena ...
Växternas skyddsmedel mot yttervärlden (i studentföreningen Verdandis småskrifter 1890) och Naturvetenskapliga kåserier (1908) ... Växternas skyddsmedel emot yttervärlden. Studentföreningen Verdandis småskrifter, 99-0470915-7 ; 27/28. Stockholm: Bonnier. ...
Som skyddsmedel mot frostskada rekommenderade Lemström användning av rök och utvecklade för detta ändamål så kallade ...
... som prisades som skyddsmedel mot alla möjliga sjukdomar. Missbrukets följder började nu också att oftare visa sig, och ...
Från järnåldern finns många fynd av samma magiska skyddsmedel som fortfarande används (till exempel smycken med magiska tecken ...
Denna har i århundraden använts som skyddsmedel för läder och som naturmedicin, framför allt i Ryssland, varför den också ofta ...
Alens löv har således ganska länge det skyddsmedel, som till exempel tillkommer björklöven under den tidiga ...
Användning i Europa och USA som allmänt skyddsmedel har varit mycket mer begränsad, men förekommit bland delar av befolkningen ...
... används som mjukgörare för plaster, hartser, lacker och gummi samt som flamskyddsmedel och skyddsmedel mot ...
Denna har i århundraden använts som skyddsmedel för läder och som naturmedicin, framför allt i Ryssland, varför den också ...
Vätskan används främst för markering av reviret men den kan kanske även fungera som ett skyddsmedel mot fiender, och kan kanske ...
Den var endast ett skyddsmedel från samhällets sida mot alltför mäktiga medborgare och var från början huvudsakligen riktad mot ...
Läkaresällskapet gav ut underrättelser för allmänheten om kolerasjukdomens kännetecken, om skyddsmedel mot den, samt om ...
... rätt eller husbondevälde var dels den - tämligen obestämda och med ofullkomliga skyddsmedel utrustade - makt inom ...
Kort handledning i obduktionsteknik (1898) Något om vår kropps egna skyddsmedel mot bakterier (1902) Svenska män och kvinnor ...
... om lifvet Om de moskovitiska krämarnas klokhet Om finnarnas olika stridssätt Ytterligare om detta folks vapen och skyddsmedel ...