I Sverige inom tjänstejobb som polis, räddningstjänst, militär, etc, benämns skyddsmasker som "skyddsmask". Skyddsmasker för ... Luftfiltren på skyddsmasker är ofta utformade som externa moduler på masken och brukar se ut som burkar eller askar. De sitter ... Funktionen hos skyddsmasker är att hålla inandningsluften hos användaren ren och säker att inandas. För att åstadkomma detta ... Andningsmasker liknar skyddsmasker i utformning då de oftast täcker hela ansiktet och består av kraftigare materiell som gummi ...
Beredskapslager av skyddsmasker för civilbefolkningen och sjukvårdsmateriel avvecklades. Krisberedskapsmyndigheten, Styrelsen ...
Där förvarade brandförsvaret ett stort lager med skyddsmasker ända fram till hösten 2006. Internetoperatören Bahnhof byggde ...
Inom Försvarsmakten används tårgas för att prova att skyddsmasker är rätt justerade och är täta. Användning av tårgas som ...
Försvarsmakten lånade ut cirka 50 000 skyddsmasker samt 40.000 C-vätskeskydd till de civila myndigheterna. Dessutom bistod ...
... används bland annat för vattenrening, medicin, gasförädling, skyddsmasker och destillering av alkoholhaltiga drycker ...
Det är vanligt förekommande i skyddskläder, och även skyddsmasker och skyddshandskar, och inom sjukvården och ...
Medan munskydd främst avser utandningsluft, är andningsskydd och skyddsmasker avsedda som skydd mot att inandas skadliga ...
Ett företag som grundades i början av 1970-talet är Interspiro AB som utvecklar dykarutrustningar och skyddsmasker för bland ...
Den gas som då finns kvar sugs ut med kraftiga fläktar och personal med skyddsmasker sanerar sedan kammaren och den avrättade ...
Bland annat lagerhölls skyddsmasker samt materiel och maskiner som skulle användas om Sverige utsattes för flygangrepp eller ...
... likt förstorade filter som används till personliga skyddsmasker) där partiklar och gaser filtreras från den inkommande luften. ...